Multa per una trucada publicitària

2.400 euros de multa a una empresa per fer una sola trucada telefònica publicitària feta sense consultar prèviament el fitxer Robinson.

El denunciant va rebre una trucada comercial en nom de l’empresa sancionada amb data 05-01-2021, malgrat que la seva línia telefònica estava inscrita a la Llista Robinson, preguntant per ell amb el seu nom i primer cognom, quan el denunciant mai no havia estat client de l’empresa i sense que hagi prestat consentiment per rebre trucades publicitàries.

En aquest enllaç podeu accedir a la Llista Robinson

L’empresa nega l’existència de la trucada però l’AEPD comprova que va ser portada a terme per part de l’empresa denunciada, i l’origen de les dades del denunciant és una base de dades adquirida a Infobel.

S’infringeix l’article 48.1.b) de la LGT, en relació amb l’article 21 de l’RGPD i l’article 23.4 de la LOPDGDD.

L’article 23.4 de la LOPDGDD assenyala:
Els qui pretenguen realitzar comunicacions de màrqueting directe, hauran de consultar prèviament els sistemes d’exclusió publicitària que pogueren afectar la seua actuació, excloent-ne del tractament les dades dels afectats que hagueren manifestat la seua oposició o negativa al mateix. A aquests efectes, per considerar complerta l’obligació anterior és suficient la consulta dels sistemes d’exclusió inclosos a la relació publicada per l’autoritat de control competent.

Aquí podeu trobar la resolució