Molts autònoms utilitzen diàriament el seu vehicle.

Viatges de negoci; visites a clients i proveïdors; o port de mercaderies. I és que, els taxistes o transportistes no són els únics autònoms que viuen del seu vehicle.Per a molts altres, tenir un cotxe disponible tan necessari per a la seva activitat com tenir un local llogat o una pàgina web en marxa.

Tots aquells per als quals el vehicle sigui un mitjà essencial per al desenvolupament de la seva activitat i que afecti directament el seu negoci, en principi, podran deduir les quotes suportades o satisfetes per les seves adquisicions. El normal, tret que l’autònom tingui una autoescola, un taxi o un negoci de mercaderies, és deduir tan sols el 50% de l’IVA suportat en la compra del vehicle. En aquest cas i en general, l’Agència Tributària l’admet i no sol entrar en majors disquisicions.

Quant a la compra,

sembla tot clar. Però Què succeeix quan l’autònom decideix vendre un vehicle afecte al 50% a la seva activitat? Hauria d’incloure l’IVA en la meitat que es va deduir o en el total de la venda?

Només caldria afegir l’IVA al 50% afecte

Per a aquells que es van deduir el 100% de l’IVA en l’adquisició del vehicle, no hi ha major complicació: Tota la venda estarà afecta a l’impost. El dubte arriba quan un autònom tan sols es va deduir la meitat de l’IVA. Ha d’incloure en la venda tot l’impost o només la part que es va desgravar en el seu moment?

L’Agència Tributària ha canviat diverses vegades de doctrina. Abans, al Fisc li era indiferent el percentatge de deducció en el moment de la compra. A l’hora de vendre calia incloure l’IVA en tota l’operació. No obstant això -en diverses sentències- l’AEAT ha canviat de parer.

En la consulta V0955-14, la consultant va adquirir un vehicle automòbil amb afectació parcial a la seva activitat, deduint-se el 50 per cent de l’IVA suportat en l’adquisició del mateix i posteriorment va procedir a la transmissió d’aquest vehicle. La seva pregunta és la mateixa que ens concerneix: Quina serà la base imposable a l’efecte de l’IVA en la venda d’aquest vehicle?

La resposta de la Direcció General de Tributs va ser que la base imposable del vehicle que va estar afecta patrimoni professional o empresarial al 50% ha de computar-se, d’igual manera al 50% de la quantitat total pactada en la venda del cotxe.

Per tant,

en aquest supòsit, ja no seria necessari incloure l’IVA en tota l’operació, sinó tan sols en la part que ha estat afectada per l’activitat i es va deduir en el seu moment. En vendre el cotxe, per exemple, a un preu de 5.000 euros, l’autònom haurà d’incloure l’IVA tan sols en 2.500 euros –el 50% de la venda-. De l’altre punt restant, pot oblidar-se perquè serà el comprador qui es faci càrrec, amb la seva corresponent liquidació, a través del ITP (Impost de transmissions patrimonials).

Seguint doncs amb aquest exemple, el càlcul seria el següent: Si l’autònom vol obtenir 5.000 euros íntegres pel vehicle que vendrà, ha de tenir en compte que hi ha un 50% afecte i un altre 50% que no ho està. Per tant, la suma en aquest cas i tenint en compte que l’IVA per a aquest producte és del 21%, hauria de cobrar-li al comprador 5525 euros (2500 d’una meitat + 2500 de l’altra i 525 euros de l’IVA afecte a aquest 50% de la venda).

Tex clica aquí

Per obtenir més informació podeu contactar amb: www.cudos-consultors-com

Tel: 973.450.555 Balaguer

Tel: 973 28 28 18 Lleida

Tel: 973 64 32 32 Vielha

Et pots subscriure al nostre butlletí de notícies.