Segona oportunitat deixa els teus deutes a zero.

¿Què és la “SEGONA OPORTUNITAT”?

El Real Decreto-ley 1/2015 de 27 de febrer, conegut com a Ley de Segunda Oportunidad, permet L’ALLIBERAMENT DE LA TOTALITAT DELS DEUTES de les persones físiques quan compleixen determinades condicions, incloent els deutes amb administracions publiques (Hisenda, Seguretat Social…).

¿Qui pot acollir-se a la “SEGONA OPORTUNITAT”?

Qualsevol particular i autònom, amb independència de l´origen del deute (empresarial o no, directe o per aval…).

¿Quins requisits cal que compleixi?

Els requisits més importants per acollir-nos als beneficis que suposa la segona oportunitat (exoneració del passiu insatisfet), són els següents:

• Que els nostres deutes no superin els cinc milions d´euros.

• Cal liquidar tot el patrimoni que li quedi al deutor, (si bé respecte a l’habitatge habitual, si està al corrent de pagament de la hipoteca i el deute amb el banc no és superior al valor de la casa, es podria fer una excepció). No es cap inconvenient no contar amb cap patrimoni.

• No ser un delinqüent o un “xoriço” (com li agradava simplificar a un conferenciant que un dia vaig escoltar); és a dir, no tenir antecedents penals per determinats delictes (contra la hisenda pública, seguretat social, contra els drets dels treballadors, contra el patrimoni -ex. Estafes-…) i en segon lloc que no és qualifiqui la nostra conducta com a culpable (ex. haver amagat el patrimoni…)

• S´han de pagar determinats deutes: els que es generen durant el tràmit (es perdonen els anteriors, no els que es vagin generant), les despeses del tràmit notarial administrador concursal i els honoraris de l’Administrador Concursal, i proposar un pla de viabilitat per determinats crèdits privilegiats.

¿Què passarà amb els deutes?

Una vegada pagats els deutes abans esmentats que sí s´han de pagar, la resta de deutes (bancs, proveïdors…) quedaran “automàticament” eliminats, excepte els deutes “privilegiats”, quan en hi hagi.

Pels deutes “privilegiats” (Hisenda o la Seguretat Social, generalment) caldrà fer un PLA DE PAGAMENTS que haurà d’aprovar el Jutge i que tindrà una durada màxima de CINC ANYS. Aquest pla suposarà pagar una quantitat periòdica mensual en funció de les nostres possibilitats durant aquests temps, fins a pagar el deute o fins que es compleixi el termini (la resta del deute quedarà extingit).

¿Quan de temps dura aquest procés?

El termini aproximat es d´un any, tot i que pot variar depenent del Jutjat que tramiti el tema.

¿Què passarà quan el procés de la “SEGONA OPORTUNITAT” acabi?

Passarà que els deutes es quedaran a “0”. Sense deutes; deixarem de tenir embargada la nòmina o la pensió, podrem tenir lliurement comptes al banc, no ens assetjaran telefònicament les empreses de cobrament de morosos, no estarem als registres de morosos…

NO ES UNA UTOPIA, ES UNA REALITAT, POSAT EN MARXA !!!!!

Per obtenir a els meus informació podeu contactar amb el Departament Fiscal , Laboral i Juídic de:

www.cudos-consultors-com

Tel: 973.450.555 Balaguer

Tel: 973 28 28 18 Lleida

Et pots subscriure al nostre butlletí de notícies aquí