Un projecte de línia elèctrica afecta la meva finca, puc sol·licitar un canvi de traçat?

19/09/2023

Són freqüents els conflictes que deriven en recursos jurisdiccionals, en què es qüestionen els traçats de les línies elèctriques per part dels particulars afectats.

Al respecte, de la doctrina des tribunals i concretament del Tribunal Suprem en relació amb aquesta qüestió podem citar la sentencia del TS 1367/2016, de 16 d’abril (núm. de recurs 318/2014), que aborda dues qüestions controvertides:

  1. La possibilitat de discutir el traçat d’una línia elèctrica amb motiu de l’aprovació de la seva utilitat pública i la necessitat d’ocupació.
  2. L’existència de traçats alternatius més avantatjosos al proposat pel promotor de la xarxa que es projecta construir.

En el supòsit analitzat en dita sentència, un dels propietaris afectats qüestiona el traçat elegit per l’empresa distribuïdora, acceptat per l’Administració autonòmica. El propietari afectat, aporta tant en via administrativa com en el procés judicial un seguit d’informes tècnics amb els que tracta de demostrar l’existència de traçats alternatius més adequats que el proposat per l’empresa distribuïdora.

I el Tribunal Suprem li dona la raó revocant la sentència d’instància, la qual sostenia que el particular afectat pel traçat duna línia elèctrica no pot, amb motiu de la resolució administrativa que aprova la declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació dels seus terrenys, qüestionar el traçat elegit proposant un traçat alternatiu menys lesiu per a ell. El Tribunal d’instància argumentava que l’afectat pel traçat de la línia elèctrica l’havia d’haver qüestionat amb motiu de l’aprovació del projecte, que es va produir amb anterioritat a declaració d’utilitat pública i de la necessitat d’ocupació.

Doncs bé, el Tribunal Suprem en la citada sentencia 1367/2016, de 16 d’abril (núm. de recurs 318/2014), rebutja aquest raonament que impedeix discutir el traçat d’una línia elèctrica, amb motiu de l’aprovació de la seva utilitat pública i la necessitat d’ocupació, concloent que el particular afectat pot qüestionar el traçat en una fase posterior a les al·legacions al projecte, i el a la vista de les al·legacions formulades, conclou que existia una alternativa menys perjudicial per als afectats que transcorre a escassos metres del traçat aprovat i sense que aquest traçat alternatiu suposi un cost superior a l’inicialment aprovat.

En cas que preciseu assessorament especialitzat en la matèria, podeu adreçar-vos al Departament de Dret Públic de Cudós Consultors, on sereu atesos per professionals amb amplia experiència.

Marc Cervós Escribà
Advocat del Departament de Dret Públic de Cudós Consultors