Límit de 2000 € en els plans de pensió.

L’interès pels plans de pensions augmenta en paral·lel a la creixent conscienciació sobre la necessitat de planificar la jubilació. La garantia de gaudir un retir tranquil passa i passarà cada vegada més per haver dissenyat un pla que durant tota la vida laboral permeti aterrar en la jubilació amb un estalvi que permeti disposar d’unes rendes mensuals complementàries a la pensió pública. Per a aquesta comesa, els espanyols confien majoritàriament en els plans de pensions, segons es desprèn de les dades de la VIII Enquesta de l’Institut BBVA de Pensions “L’impacte del COVID en les perspectives d’estalvi i jubilació”: un 61% de les persones que es troben estalviant per a la seva jubilació ho fan a través de plans de pensions (50% en plans de pensions individuals i 11% en plans de pensions d’empresa).

Què són els plans de pensions?

Els plans de pensions són vehicles d’estalvi provisional la principal comesa del qual és el de canalitzar un estalvi per a la contingència de jubilació. No obstant això, el seu reglament contempla altres contingències i supòsits de liquiditat que permet als partícips accedir a aquest estalvi abans d’accedir a la jubilació. Entre aquestes situacions es troba la desocupació de llarga durada, la incapacitat laboral o la malaltia greu.

Un dels principals atractius dels plans de pensions és que, de cara a fomentar aquest estalvi provisional, les seves aportacions es troben incentivades: redueixen la base imposable en l’IRPF, la qual cosa permet obtenir un estalvi addicional per la via fiscal. Per això, les aportacions anuals es troben limitades a una quantitat.

Quin és el màxim que puc aportar al meu pla de pensions?

Des de gener de 2021, l’aportació anual màxima a plans de pensions es troba limitada a 2.000 euros anuals. Per tant, s’ha reduït des de 8.000 euros anuals (límit vigent fins a l’any 2020) a 2.000 euros anuals.

Aquest límit aplica de manera conjunta si es disposa de diversos plans de pensions (del sistema individual o del sistema d’ocupació). També actua de manera conjunta amb els plans de previsió assegurats, productes assimilables als plans de pensions amb la principal diferència que es troben instrumentalitzats en una pòlissa d’assegurança.

El nou límit de deducció de 2.000 euros podrà incrementar-se en fins a altres 8.000 euros addicionals per contribucions de l’ocupador a favor de l’empleat a instruments de previsió social empresarial (plans de pensions d’ocupació, plans de previsió social empresarial i mutualitats de previsió social). Per tant, les aportacions totals anuals a favor d’un contribuent podrien arribar fins a 10.000 euros anuals, si entre les mateixes hi hagués contribucions del seu ocupador a favor seu a sistemes de previsió social empresarial.

En cas que al llarg d’un exercici s’excedeixi el límit d’aportació, aquest haurà de ser retirat abans de 30 de juny de l’any següent, perquè en cas contrari s’hauria d’assumir una penalització.

Els partícips amb discapacitat podran aportar fins a 24.250 euros anuals i els seus familiars, 10.000 per persona. L’aportació conjunta (partícip i familiars) no podrà excedir els 24.250 euros .

A més, a partir de l’any 2021 és possible aportar fins a un límit de 1.000 euros anuals al pla de pensions del cònjuge si aquest no obté rendes del treball i/o activitats econòmiques superiors a 8.000 euros anuals. Fins a l’any 2020 el límit de les aportacions a favor del cònjuge ascendia a 2.500 euros anuals.

D’altra banda, el límit anual de desgravació queda fixat, a partir de 2021, en la menor de les següents quantitats:

• 2.000 euros ()

• El 30% dels rendiments nets del treball i activitatseconòmiques.

() fins a 31/12/2020 el límit anual de deducció ascendia a la menor entre 8.000 euros i el 30% dels rendiments nets del treball i activitats econòmiques.

En cas que hàgim aportat més del que puguem desgravar, una cosa possible atès que el límit d’aportació pot ser superior al de desgravació, podrem traslladar l’excés no desgravat als cinc següents exercicis fiscals.

Aquesta reducció del límit màxim d’aportacions i deduccions a plans de pensions, no hauria de suposar un fre per a l’estalvi a jubilació o una reducció d’aquest. Les quantitats que es haguessin estalviat que excedeixin del nou límit podrien aportar-se a altres productes d’estalvi-inversió com a fons d’inversió o carteres de fons d’inversió. En els fons d’inversió si bé, al contrari del que ocorre en els plans de pensions, les aportacions realitzades no són deduïbles, les prestacions o rescats tenen un millor tractament fiscal, ja que únicament es tributarà per la plusvàlua o rendiment obtingut ( diferència entre preu d’adquisició i preu de venda).

Per obtenir més informació podeu contactar amb: www.cudos-consultors-com

Tel: 973.450.555 Balaguer

Tel: 973 28 28 18 Lleida

Tel: 973 64 32 32 Vielha

Et pots subscriure al nostre butlletí de notícies.