D'aquesta manera , dividends , interessos , bons, lletres , guanys i pèrdues en la venda d'immobles, accions o fons tributaran un punt percentual menys , rebaixa que estava previst que s'apliqués a partir del 2016, segons ha anunciat el secretari d'Estat de Hisenda, Miguel Ferre .

En concret , per als guanys de fins a 6.000 euros el tipus que s'aplicarà a partir del juliol serà del 19% , enfront del 20 % actual , mentre que les plusvàlues d'entre 6.000 i 50.000 euros tributaran al 21% , també un punt menys. Així mateix , els guanys que superin els 50.000 euros pagaran un 23%, enfront del 24 % que s'aplica ara.