Les Mútues investigaran a l'autònom que hagi demanat el cessament per COVID

Les Mútues seran les encarregades, a partir del mes de març, de vigilar si els autònoms que han rebut cessament d’activitat realment complien els requisits, segons es descriu en el mateix Reial decret que va activar aquestes ajudes. Existeixen diverses vies que iniciaran la retirada d’ajudes i l’aplicació de sancions, si escau.

La primera d’elles ha de néixer del mateix autònom. Si comprova que ha deixat de complir amb els requisits necessaris, té la possibilitat de renunciar a l’ajuda abans del dia 21 de gener de 2021. Per a això, només ha de retornar l’import rebut, i no tindrà cap recàrrec ni cost.

En la segona via, les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social entraran en acció. Si s’adonen que no es compleixen amb aquestes condicions, la mateixa mútua ho comunicarà a la Tresoreria General de la Seguretat Social, i el treballador autònom haurà de retornar l’ajuda, aquesta vegada sí, amb un recàrrec addicional del 20%.

És important que els autònoms sàpiguen que des del dia 1 de març de 2021 les mútues tenen potestat per a comprovar els models 303, 130 i 131 de l’Agència Tributària. Cal donar-los permís perquè puguin realitzar aquesta consulta i comprovar que el treballador per compte propi compleix amb els requisits exigits. Si aquest no atorga el permís corresponent, haurà d’aportar la documentació que li sol·licitin des de la mútua en un termini màxim de deu dies.

Via: Cinco Dias

Per obtenir més informació podeu contactar amb: www.cudos-consultors-com

Tel: 973.450.555 Balaguer

Tel: 973 28 28 18 Lleida

Tel: 973 64 32 32 Vielha

Et pots subscriure al nostre butlletí de notícies.