Les famílies monoparentals tenen dret a acumular el permís de maternitat i paternitat.

Les famílies monoparentals tenen dret a acumular el permís de maternitat i paternitat. Així ho ha dictat el Tribunal Superior de Justícia de País Basc. Una treballadora té dret a acumular tots dos permisos en el si d’una família biparental.

L’exposat en sentència de 6 d’octubre de 2020, referència 1217/2020. La sentència revoca la resolució del jutjat en entendre que és just que la treballadora, progenitora única del seu fill, tingui dret al fet que se li acumuli a la seva prestació de naixement i cura de menor les vuit setmanes que haguessin pogut correspondre a l’altre progenitor. El contrari seria un minvament a l’atenció del menor i atemptaria contra la igualtat.

Igualtat

Des del paraigua general de no discriminació, si es denega la prestació a la beneficiària, en els termes que ho demana, existeix una conculcació del dret d’igualtat que consagra la Convenció sobre els Drets del Nen, ja que l’atenció, cura i desenvolupament del menor afectat sofrirà un clar minvament respecte a aquells altres que en situació semblant, enquadrats dins d’un model familiar biparental, rebran. No solament es minva l’atenció que en les famílies biparentales es presta, sinó que també s’introdueix un biaix que infringeix el desenvolupament del nen, en quedar atès menys temps i amb menor implicació personal de qui ha estat considerat progenitor.

També s’ha de realitzar una interpretació d’acord amb la realitat social del temps en què han de ser aplicades les normes. De l’estudi dels blocs integrants en el rang de progenitors de les famílies monoparentals el major d’ells és el de la dona. Pel que, quan s’estableix el gaudi de la suspensió del contracte de treball en l’art. 48, números 5 a 7 ET, incorporant a l’home o un altre progenitor de manera indirecta s’està perjudicant la dona.

En definitiva, s’ha pretès una igualtat entre l’home i la dona, però s’ha introduït una nova bretxa que ens situa no davant el sostre de cristall sinó davant el sòl enganxós, i davant una concepció de la igualtat funcionalista, que òbvia el que les diferents manifestacions d’aquesta es desenvolupen dins de l’hàbitat o estructures socials.

Per tant,

es declara dret de la treballadora a acumular 8 setmanes addicionals per naixement i cura de fill, determinant això l’abonament de la prestació corresponent. Pot existir una justificació del tracte dispar a les formes d’unitat de les parelles, però d’ella no pot inferir-se un tracte desigual a les famílies que integren el fet de la maternitat, acolliment, adopció o guarda, perquè l’opció per la llar monoparental no delimita un vincle diferent de filiació determinant de la cura i atenció del menor, i els seus propis drets.

Via Notícias Jurídicas

Per obtenir més informació podeu contactar amb: www.cudos-consultors-com

Tel: 973.450.555 Balaguer

Tel: 973 28 28 18 Lleida

Tel: 973 64 32 32 Vielha

Et pots subscriure al nostre butlletí de notícies.