Las ayudas a autónomos de febrero son provisionales y se revisaran

La resolució d’ajudes de febrer és provisional i es revisarà posteriorment. Almenys així ho serà l’ajuda corresponent al cessament extraordinari per la Covid-19 que, segons la normativa oficial publicada, es revisarà al setembre. Aquest reglament indica que aquesta prestació es concedirà de moment de manera provisional. Serà el mes de setembre quan es procedeixi a realitzar una revisió d’aquesta.

Els treballadors autònoms poden sol·licitar ja les ajudes i les percebran fins al mes de maig. No obstant això, en tractar-se d’una prestació provisional, és possible que després de la revisió de setembre hagin de retornar-les. Això només succeirà en el cas que no compleixin els requisits per a accedir a la prestació. Recordem que aquest tipus d’ajudes comporten complir una sèrie d’ingressos mínims. En el cas d’asseverar que es complien, però comprovar posteriorment que no és així, se sol·licitarà la devolució.

Aquest procés començarà al setembre, moment en el qual les mútues i la Seguretat Social comprovaran la veracitat de la informació i el dret del treballador a cobrar aquesta quantitat. Per a això podran accedir a dades d’Hisenda dels anys 2020 i 2021.

Informació que també podran sol·licitar-la al treballador.

En concret se li podrien demanar les seves liquidacions o les declaracions que ha presentat en aquest període. Entre els models que pot sol·licitar Hisenda destaquen el model 390 de resum anual de l’IVA 2020, el model 303 corresponent a les liquidacions trimestrals, les declaracions d’autoliquidació de l’IRPF de 2020, els dos primers trimestres de 2021 i la declaració de la Renda. En el cas que el treballador tributi l’IRPF per estimació objectiva també se li reclamarà la demostració d’aquests ingressos.

Quan se sol·licita la prestació,

l’autònom ha de comunicar una sèrie de dades de la seva activitat a la mútua. Entre la informació que haurà de proporcionar figura també la del nombre de membres de la unitat familiar o si algun d’ells pot percebre la mateixa ajuda.

D’altra banda,

si el treballador autònom detecta errors, o ha canviat la situació que li donava accés a l’ajuda en qüestió, pot renunciar al seu dret a percebre aquesta prestació fins al 30 d’abril. L’opció és adequada quan el treballador deixi de complir alguns requisits. Així s’evitarà haver de retornar la prestació cobrada durant aquest temps.

Via: Cinco Dias

Per obtenir més informació podeu contactar amb: www.cudos-consultors-com

Tel: 973.450.555 Balaguer

Tel: 973 28 28 18 Lleida

Tel: 973 64 32 32 Vielha

Et pots subscriure al nostre butlletí de notícies.