L’empresa o autònom haurà d’emetre un certificat en acomiadar al treballador per a evitar enfrontar-se a sancions

Pimes i autònoms s’enfronten a sancions si no emeten un certificat d’empresa en acomiadar a un empleat. Per tant el certificat d’empresa és un document essencial per a reconèixer el dret a la prestació per desocupació. Aquest serveix tant per a acreditar la situació legal de desocupació com per a determinar la seva quantia.

Y en un comunicat, s’informa que el certificat es pot presentar fent arribar les dades de certificats d’empresa al SEPE, sense la intervenció del treballador. Per tant això s’aconsegueix mitjançant fitxers en format XML remesos per l’empresari directament al SEPE l’empresari directament al SEPE.

També es pot completar el procés en línia. L’empresa haurà d’introduir les dades en un formulari web. La importància del certificat radica que és un document fonamental per a acreditar la situació legal de desocupació, motiu pel qual les pimes i autònoms han de presentar-ho quan acomiadin a un treballador.

L’enviament del certificat d’empresa al SEPE a través de l’aplicació Certific@2 és obligatori i haurà d’efectuar-se el mateix dia en què es produeixi el cessament, suspensió o reducció de la relació laboral o, en tot cas, l’endemà en què la persona treballadora el sol·liciti a l’empresa. Existeix una ordre que regula l’enviament obligatori del certificat d’empresa al SEPE per mitjans electrònics.

 

empresa o autònom haurà d'emetre un certificat en acomiadar al treballador per a evitar enfrontar-se a sancions

Per obtenir mes informació us informarem des del departament laboral de:

www.cudos-consultors-com

Tel: 973 450 555