A penes una setmana ha trigat la justícia espanyola a fer-se eco de la recent sentència del Tribunal de Justícia de la UE (TJUE) que dictaminava que la banca ha de fer-se càrrec del pagament de totes les despeses hipotecàries carregats al client de manera abusiva. El criteri de la justícia comunitària ha estat estrenat per l’Audiència de les Palmes que ha declarat abusius les despeses de la hipoteca, la comissió d’obertura del crèdit i a més ha carregat les costes judicials a l’entitat financera, seguint en els tres casos el dictamen del TJUE.

L'Audiència de Las Palmas estrena el criteri del TJUE i càrrega a la banca totes les despeses hipotecàries

La Secció Quarta de l’Audiència Provincial de Las Palmas ha emès dues sentències en les quals estableix que el banc no pot carregar al client despeses del notari, taxació, aranzel del registrador i anul·la també la comissió d’obertura i les clàusules sol de les hipoteques jutjades, segons confirma el Consell General del Poder Judicial. El TJUE va deixar clar que el càrrec íntegre de les despeses al client, ja considerat abusiu pel Tribunal Suprem espanyol, havia de donar lloc a l’anul·lació de la clàusula i al càrrec de les quanties a l’entitat financera, excepte en els casos en què la llei nacional imposi un altre tipus de repartiment.

Fins avui,

l’alt tribunal havia acabat dictaminant, després de diverses sentències contradictòries, que la legislació imposava al client el pagament de l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, si bé resolia la nul·litat d’aquestes clàusules imposant un repartiment salomònic de la resta de despeses.
L’Audiència de Las Palmas, seguint el criteri del TJUE, admet ara que sigui el consumidor qui carregui amb el pagament de l’impost però imposa a les entitats la resta de la factura (drets del notari, aranzel del registrador de la propietat, taxació) així com la devolució del cobrant en aplicació d’una clàusula sol opaca.

En aquest últim cas, la fallada indica que “el banc no va subministrar al client, amb anterioritat a la signatura del contracte, tota la informació necessària sobre els beneficis o inconvenients d’aquesta clàusula” i “no consta informació prèvia sobre l’evolució en el passat de l’índex en què es basa el càlcul del tipus aplicable”. Al seu torn, considera que la comissió d’obertura i la clàusula de despeses (la que càrrega al client els honoraris del notari, del registrador de la propietat i del taxador) són “abusius”.

L’Audiència confirma així la sentència de primera instància, favorable als particulars, i desestima el recurs presentat per l’entitat bancària. Finalment, la fallada imposa al banc al pagament de les costes generades no sols en l’alçada sinó també en la primera instància, “per a salvaguardar l’interès del consumidor i evitar l’efecte dissuasiu”, com també havia establert el TJUE.

D’aquesta manera,

l’Audiència de les Palmes fa una lectura del dictamen de la Cort de Luxemburg especialment beneficiosa per als consumidors, vuit milions dels quals compten amb una clàusula de repartiment de despeses d’aquest tipus en la seva hipoteca, segons associacions com Adicae o Asufin.

Via: Cinco Dias

Per obtenir més informació podeu contactar amb: www.cudos-consultors-com

Tel: 973.450.555 Balaguer
Tel: 973 28 28 18 Lleida
Tel: 973 64 32 32 Vielha

Et pots subscriure al nostre butlletí de notícies.