El correu electrònic és un mitjà vàlid per a informar els treballadors de la seva inclusió en un ERTE. Així ho ha determinat l’Audiència Nacional (AN) en una recent sentència en la qual avala l’expedient temporal que va realitzar una empresa durant l’estat d’alarma en considerar que es tracta d’una forma de comunicació adequada ateses les circumstàncies concurrents en aquest moment, ja que no era possible informar de manera presencial. El tribunal entén que era necessari que l’empresa s’adaptés a la realitat social imperant, que obligava a “apartar-se del que són els hàbits i usos ordinaris en les comunicacions entre empresari i treballador”.

L'Audiència avala el correu electrònic com mitjà vàlid per a informar d'un ERTE

En aquest sentit,

la Sala rebutja que la comunicació a través del mail corporatiu pugui suposar una ingerència als drets fonamentals d’intimitat dels treballadors. Al contrari, considera que aquest mitjà és perfectament idoni, ja que “garanteix l’autenticitat i fehaciencia del comunicat”. El conflicte va sorgir quan la companyia, davant la impossibilitat de poder continuar amb la seva activitat productiva, va decidir sol·licitar un ERTE, i va informar cada treballador de l’abast d’aquesta decisió (a qui afectaria i com). Aquesta comunicació es va dur a terme a través del compte de correu empresarial, que estava vinculada al portal de l’empleat.

Per al sindicat,

aquesta forma de comunicació va ser insuficient, ja que no es complien amb els requisits mínims d’informació i formalitat. Per això, va sol·licitar davant els tribunals que s’impugnés l’ERTE. No obstant això, l’AN rebutja aquests arguments en considerar que en el correu enviat a la plantilla contenia informació detallada dels termes de l’ERTE, com la causa, la durada i els tràmits a seguir per a poder curar la deguda prestació per desocupació, entre altres coses. Aquestes dades són, segons el parer de la Sala, “més que suficients per a esgotar les exigències d’informació que preveu la llei”.
Així mateix, assenyala que els correus van ser remesos des d’una adreça amb domini de la companyia, i en alguns casos consta la signatura del treballador en la casella corresponent, “la qual cosa evidencia l’efectiva recepció del document”.

D’altra banda,

els magistrats recorden que la comunicació de l’ERTE es va produir durant la vigència de l’estat d’alarma, quan la llibertat de circulació de les persones estava estrictament limitada a activitats molt taxades. I entre elles, agreguen, no figurava la de desplaçar-se per a rebre una comunicació de l’empresa.

Via: Cinco Dias

Per obtenir més informació podeu contactar amb: www.cudos-consultors-com

Tel: 973.450.555 Balaguer
Tel: 973 28 28 18 Lleida
Tel: 973 64 32 32 Vielha

Et pots subscriure al nostre butlletí de notícies.