La regulació dels vehicles de mobilitat personal (VMP), els patinets elèctrics.

El problema de l’absència de regulació legal ha portat als Ajuntaments a dictar ordenances municipals fixant els

criteris a seguir, la velocitat a la qual poden circular, i la necessitat de l’assegurament obligatori, ja que aquest és

un dels principals cavalls de batalla del tema en estar causant aquests vehicles (VMP) una especial situació de risc als possibles

perjudicats per l’ús dels patinets, per si són víctimes d’accidents, davant la possible insolvència dels seus conductors,

però, també, als mateixos conductors, ja que a falta d’assegurament assumeixen una responsabilitat personal a les

quals s’aplicarien de forma analògica les quantitats del barem de trànsit, la qual cosa pot suposar un desemborsament

gravíssim en casos de mort o lesions greus.

Com s’ha exposat, alguns Ajuntaments ja han fixat, o estan a punt de fer-ho, les seves primeres directrius.

L’Ajuntament de Lleida,

per la seva part, ha fixat unes velocitats màximes de 10, 20 i 30 km./h., depenent de si circulen per passejos central

o rambles, carrils bici en vorera, carrils bici segregats o calçada Zona 30. Clicant al següent enllaç podreu accedir a la

normativa que es troba, però, encara pendent de la seva aprovació definitiva. Clica per veure normativa.

Pel que fa a l’Ajuntament de Balaguer,

no ens consta que ho hagi encara regulat. Aquí teniu la normativa vigent al moment actual. Clica per veure la normativa.

A tall d’exemple, a l’Ajuntament de Barcelona els patinets elèctrics es divideixen en les classes A i B depenent de

les seves característiques:

La categoria VMP A inclou patinets elèctrics amb una velocitat màxima inferior a 20 km/h, amb massa

inferior a 25 kg i amb unes mesures no superiors a 0,6 metres d’ample, 2,1 metres d’alt i 1 metre de llarg.

No és obligatori que disposin de timbre ni dispositiu de frenat.

    • La categoria VMP B fa referència a patinets elèctrics amb una velocitat màxima de 30 km/h, amb massa
    • màxima de 50 kg i unes dimensions per sota de 0,8 metres d’ample, 2,1 metres d’alt i 1,9 metres de llarg.
    • Si escau, el timbre i el sistema de frenat sí que són obligatoris. A més i atenint-se a aquesta classificació,
    • l’Ordenança exigeix l’ús del casc per als patinets elèctrics de classe A i per a absolutament tots els de classe B.
Cal recordar que,

en efecte, mentre que la Direcció General de Trànsit no ho reguli, els VMP no estan reconeguts com a vehicles específicament

per la Direcció de Trànsit, per la qual cosa no compten amb una normativa específica.

Davant la necessitat de sotmetre aquests patinets a una regulació, s’està destacant que l’objectiu és que els usuaris d’aquests

patinets no necessitin un permís de conducció, en ser catalogats com a vehicle de mobilitat personal amb propulsió elèctrica,

però sí que hagin de sotmetre’s a controls d’alcoholèmia i drogues, com els conductors. I això últim ho és, sobretot, per a poder

valorar la seva possible responsabilitat penal sota la figura de la imprudència greu o menys greu.

En qualsevol cas, si sou usuaris d’aquests vehicles, us podem recomanar que circuleu sempre amb prudència, useu casc,

contracteu una assegurança i, sobretot, tingueu clar que els vianants sempre tenen preferència.

 

La regulació dels vehicles de mobilitat personal (VMP), els patinets elèctrics.

Per obtenir mes informació us informarem des del departament jurídic de:

www.cudos-consultors-com

Tel: 973 450 555

S