La reforma de la llei d’arrendaments urbans, tombada al congrés.

El 19 de desembre de 2018 va entrar en vigor el Reial decret llei 21/2018, de 14 de desembre,

de Mesures Urgents en matèria d’habitatge i lloguer, que, entre altres mesures, contemplava

importants reformes en la regulació dels contractes d’arrendament d’habitatge.

Donada la naturalesa provisional de tot Reial Decret Llei, aquesta norma jurídica havia de convalidar-se

en el termini màxim de trenta dies hàbils pel Congrés dels Diputats des de la seva publicació en

el Boletín Oficial del Estado. Finalment, no ha obtingut la confiança de la cambra, i el text no ha

estat convalidat, quedant derogada automàticament dita normativa; sense perjudici d’haver desplegat

efectes jurídics absolutament plens, per la qual cosa tots els actes realitzats a la seva empara, des del

dia 18 de desembre fins el 22 de gener, són vàlids.

La situació en que ha col.locat el legislador tant a propietaris com a llogaters és rocambolesca. Sigui c

om sigui, els contractes celebrats a partir d’avui dia 23 de gener es regeixen per la Llei que fins al dia 18

de desembre de 2018 havia estat vigent, i que a partir d’avui ho torna a estar en plenitud.

La reforma de la llei d’arrendaments urbans, tombada al congrés.

Per obtenir mes informació us informarem des del departament jurídic de:

www.cudos-consultors-com

Tel: 973 450 555