La quota a pagar pels autònoms s'incrementa a partir d'octubre de 2020.

La quota que els treballadors autònoms paguen a la Seguretat Social per les seves cotitzacions és el resultat d’aplicar el tipus de cotització a la seva base de cotització. Des de 2019, el tipus de cotització total era del 30% pel qual un autònom que vingués cotitzant per la base mínima (944,40 euros) estava pagant una quota de 283,32 euros mensuals.

Doncs bé, aquesta quota s’incrementa a partir del present mes d’octubre. En concret:

A partir d’octubre, el tipus de cotització aplicable és el 30,30%. Aquest tipus hauria d’haver-se aplicat des de gener de 2020 (ja que el tipus de cotització del 30,30% estava fixat per a tot l’any 2020). No obstant això, la Tresoreria ha continuat aplicant des de gener fins a setembre de 2020 el tipus de cotització corresponent a 2019 (el 30%).

Aquest mes d’octubre els treballadors autònoms ja han rebut el càrrec en el seu compte bancari amb l’increment indicat del 0,30%. Així doncs, fins avui, la Tresoreria no ha aplicat l’increment amb efectes retroactius des de gener.

En la pràctica, si un autònom venia cotitzant per la base mínima, aquest increment de la mena de cotització li suposarà un augment mensual de tres euros aproximadament (passarà a pagar 286,15 euros (944,40 x 30,30%) en lloc de 283,32 euros (944,40 x 30%).

Si un autònom venia gaudint de la tarifa plana de 60 euros, aquest increment de la mena de cotització no l’afectarà, ja que continuarà pagant aquesta quota fixa de 60 euros cada mes.
Via: Actualidad Fiscal 

Per obtenir més informació podeu contactar amb: www.cudos-consultors-com

Tel: 973.450.555 Balaguer
Tel: 973 28 28 18 Lleida
Tel: 973 64 32 32 Vielha

Et pots subscriure al nostre butlletí de notícies.