La nòmina ha de ser clara.

El Tribunal Suprem ha establert en una recent sentència que els empleats tenen dret al fet que la seva

companyia els lliuri la nòmina amb la “deguda claredat i separació” dels diferents conceptes perquè aquests

siguin de fàcil comprovació. És a dir, en línia amb el que estableix l’article 29 de l’Estatut dels Treballadors,

és obligació de l’empresa que els emoluments estiguin prou especificats perquè l’empleat no hagi de fer

massa esforços per al seu complet enteniment.

En el cas jutjat, es qüestionava la informació continguda en la nòmina d’una empresa en la qual s’havien

produït ampliacions i reduccions de jornada. No obstant això, el document lliurat no detallava clarament

el salari que corresponia a cada setmana de treball en funció del nombre d’hores exèrcit en aquestes.

Els magistrats determinen que en casos així, quan en un mateix mes s’ha treballat amb diferent extensió

setmanal, ha d’aparèixer clarament reflectit el nombre de dies prestats amb cada tipus de jornada i el salari

que correspon en cada cas.

Segons la sentència, l’empresa “no pot obligar el treballador a controlar el nombre de dies de treball ni el d’hores”.

Tampoc forçar-li a realitzar “operacions matemàtiques complexes” per a comprovar que l’empresa li paga el correcte.

“Això s’oposa al principi de transparència amb el qual ha d’actuar-se en la relació laboral”, afirma.

El Suprem rebutja

Que es reflecteixi en la nòmina una mitjana ponderada diària del salari reportat quan s’han realitzat jornades diferents.

També, objecta que només consti una quantia total, per exemple, per la prestació per incapacitat temporal del treballador,

sense desglossar ni el percentatge aplicat per al càlcul ni durant quant temps es va produir. Segons conclou, el correcte

és que el càlcul pugui realitzar-se sense necessitat d’acudir a algun registre de dades”.

 

La nòmina ha de ser clara.

 

Per obtenir mes informació us informarem des del departament laboral de:

www.cudos-consultors-com

Tel: 973 450 555