La deducció per a guarderies es pot demanar fins a febrer.

La deducció de guarderies es pot demanar fins a febrer, aquest any les mares treballadores amb nens menors de

tres anys, comptaran amb una ajuda més, perquè comença a aplicar-se un increment en la deducció per maternitat

fins als 1.000 euros per a les despeses vinculades amb aquest capítol. Aquest nou benefici fiscal ja estava inclòs en els

Pressupostos Generals de l’Estat per a 2018 i l’hauran de sol·licitar les guarderies o centres educatius autoritzats on

estiguin matriculats els petits, i no els progenitors. Per a fer-ho tenen fins al 15 de febrer, termini límit per a poder-se

beneficiar d’aquesta novetat tributària en la campanya de la renda de 2019 que arrenca a l’abril.

Per  això a qui va dirigida? Aquesta deducció estatal fins a 1.000 euros anuals va dirigida a totes aquelles dones que estiguin

donades d’alta com a treballadores autònomes o assalariades, independentment de la seva renda, i tinguessin a un o

més fills de zero i tres anys matriculat en guarderies o centres educatius autoritzats en 2018.

Per tant l’ajuda es reconeix també si el petit ja hagués complert els tres anys al llarg del passat exercici fiscal mentre acudia a

una d’aquestes instal·lacions —és el cas dels nens nascuts en la primera meitat de l’any—, ja que la deducció s’aplica fins

al mes anterior d’inici del segon cicle d’educació infantil.

Com se sol·licita? Són les guarderies i centres infantils autoritzats els qui han de tramitar la deducció a través del model 233.

Aquí han d’indicar les dades dels pares i dels fills (noms, cognoms, NIF), a més dels mesos complets durant els quals el

menor ha estat matriculat en la instal·lació. Els progenitors no hauran de presentar cap document o justificant addicional

per a beneficiar-se de la deducció.

A quines despeses s’aplica?

I en específic, aquest benefici fiscal fa referència a les despeses relatives a “la inscripció i matricula, l’assistència, en horari

general i ampliat, i l’alimentació”, detalla l’Agència Tributària, i només s’aplica als imports pagats efectivament pels contribuents

que estan a càrrec del menor.

Això significa que no entren en el còmput les eventuals quantitats subvencionades (que hauran d’especificar-se en un camp

específic del model) o abonades com a retribució en espècie per l’empresa on treballi el progenitor (que ja es resten de la nòmina

cada mes reduint la seva quantia de cara a la declaració de la renda).

Fins quan es pot demanar? Aquest any el termini per a sol·licitar la deducció —que va començar el passat 1 de gener i que se

suma a la deducció de 1.200 euros anuals per a mares treballadores amb fills menors de tres anys— està obert fins al 15 de

febrer de manera excepcional. L’Agència Tributària aclareix que, durant els pròxims anys, el període de sol·licitud conclourà

el mes de gener.

La deducció per a guarderies es pot demanar fins a febrer.

Per obtenir mes informació us informarem des del departament fiscal de:

www.cudos-consultors-com

Tel: 973 450 555