JURÍDIC

Dret Mercantil

 • Contractes de subministrament
 • Contractes de compravenda
 • Ampliacions de capital
 • Pactes entre societaris
 • Protocol successoris

Dret Civil

 • Separacions i divorcis
 • Contractes d’arrendament
 • Planificació hereditària
 • Compres
 • Vendes
 • Reclamacions de quantitat

Dret Laboral

 • Expedients de regulació de treball
 • Contractes de treball amb clàusules específiques
 • Expedients disciplinaris

Dret Penal

 • Presentació i assistència a denúncies
 • Assistència a detinguts
 • Presentació de querelles criminals
 • Defensa a judicis ràpids i judicis penals de qualsevol tipus

Dret Públic/Administratiu

 • Llicències urbanístiques
 • Planejament
 • En gestió
 • Sancions
 • Actuació d’Ajuntaments

Escriptures

 • Assistència notarial
 • Liquidacions a l’Agència Tributària
 • Inscripcions als registres
 • Alteracions cadastrals
Antoni Cudós Puig

Gerent
Advocat

 • 973 45 05 55

Antonio Calero Fernández

Advocat

 • 973 45 05 55

Neus Monell Puig

Advocada

 • 973 45 05 55

Gemma Liñan Albertí

Advocada

 • 973 45 05 55

Vanessa Rubió Altisent

Diplomada en Gestió i Administració Pública

 • 973 45 05 55

Jaume Oriol Moreno

Advocat

 • 973 28 28 18

Santi Solsona Fígols

Advocat

 • 973 28 28 18

José Luis Gómez Gusi

Advocat

 • 973 28 28 18

Marc Cervós Escribà

Advocat

 • 973 28 28 18

Aleix Garcia Tomàs

Advocat
Diplomat en Ciències Empesarials

 • 973 28 28 18

Maria Castel Delgado

Advocada

 • 973 28 28 18

Elisa Estrada Villas

Advocada

 • 973 28 28 18

Lina Hu Ye

Advocada

 • 973 28 28 18

Sonia Núñez González

Advocada

 • 973 28 28 18

Leli Vicente Lara

Tècnica en Gestió Administrativa

 • 973 28 28 18

Susana Bonifasi Fernández

Tècnica en Gestió Administrativa

 • 973 28 28 18