Jubilar-se dos anys abans podrà suposar una retallada de fins a 7.889 euros en la pensió

El Congrés dels Diputats començarà en els propers dies a discutir el primer paquet de mesures per a la reforma de les pensions acordat entre el Govern, la patronal i els sindicats el passat juliol. Aquest pacte, que lligarà les jubilacions a l’evolució de la inflació i preveu un augment de les bonificacions pel retard de la pensió, també inclourà un enduriment de les penalitzacions per a aquells que decideixin avançar la seva retirada professional.

Aquest nou esquema, que pretén augmentar la vida laboral dels espanyols per acostar l’edat real de retir a la legal, inclou una sèrie de coeficients reductors en cas d’avançar la jubilació que dependran de el temps cotitzat: la retallada més agressiu se li aplicarà a aquelles persones que avancin la seva jubilació i hagin cotitzat menys de 38 anys i mig (la rebaixa oscil·larà entre el 3,26% i el 21%); en el segon esglaó es troben els que hagin cotitzat menys de 41 anys i sis mesos (de l’3,11% a l’19%); després els que hagin cotitzat menys de 44 anys i mig (de l’2,96% a l’17%); i, finalment, els que hagin cotitzat més de 44 anys i mig, que s’arriscaran a una retallada d’entre el 2,81% (per avançar-la un mes) i el 13% (per jubilar-se dos anys abans).

Diferents supòsits

Aquests coeficients reductors, al seu torn, es traduiran en diferents quantitats depenent de l’import de la pensió. Per a una persona amb menys de 38 anys i mig cotitzats, que tingui dret a una jubilació màxima (l’import anual es troba en els 37.567 euros) i que hagi decidit retirar-dos anys abans, la retallada seria de 7.889 euros, deixant aquesta pensió a 29.678 euros. Si, per contra, aquesta mateixa persona decidís jubilar-se un any abans en lloc de dos, la reducció seria de 2.066 euros.

Finalment, si aquest treballador optés per avançar la jubilació tan sols un mes (s’aplica una reducció de l’3,26%), la seva pensió perdria 1.224 euros a l’any. Per la seva banda, per a una pensió mínima (està en 9.569 euros) amb una carrera curta (menys de 38 anys i mig cotitzats), avançar dos anys la retirada costarà 2.009 euros anuals. Si aquest mateix treballador decidís retirar-se un any abans, la retallada es queda en 526 euros anuals.

Per a un altre professional, en aquest cas una persona amb una carrera professional una mica més llarga, de menys de 41 anys i mig, que decideixi retirar-dos anys abans, la retallada oscil·larà entre 7.137 euros (en el cas d’una pensió màxima) i 1.818 euros (una mínima). Avançar el final de la carrera professional un any costarà entre 1.972 i 502 euros.

En el tercer esglaó de cotització, per als que no arriben a superar la barrera dels 44 anys i mig, el càstig per retirar dos anys abans de l’edat legal (que actualment està en 66 anys, però que anirà avançant de manera gradual fins els 67 anys en 2027), estarà entre 6.389 (per a les màximes) i 1.626 euros. Per un any d’avançament, la retallada es redueix a una forquilla d’entre 1.878 i 478 euros.

En darrer lloc, per a les carreres de cotització més llargues, un avançament de dos anys suposarà una reducció d’entre 4.883 i 1.244 euros. Retirar-un any abans, per la seva banda, implicarà una penalització que oscil·larà entre els 1.784 (pensions màximes) i 454 euros (mínimes).

Jubilació després d’acomiadament

Una altra possibilitat, ja fora dels anteriors supòsits, és que el treballador hagi accedit a la jubilació després d’un acomiadament, la qual en aquest cas es podria avançar fins a quatre anys. Depenent de el temps cotitzat, retirar-quatre anys abans ocasionarà un càstig d’entre el 30% i el 24% sobre l’import de la pensió; mentre que si el pensionista en qüestió només s’avança un mes, la penalització oscil·laria entre el 0,63% i el 0,5%.

Via: Cinco Dias

Per obtenir més informació podeu contactar amb: www.cudos-consultors-com

Tel: 973.450.555 Balaguer

Tel: 973 28 28 18 Lleida

Tel: 973 64 32 32 Vielha

Et pots subscriure al nostre butlletí de notícies.