L’IVA en la compravenda de vehicles

Abordem la problemàtica de la imposició indirecta en la transmissió de vehicles de motor tant nous com de segona mà, ja sigui per particulars o per empresaris per utilitzar-los com a bé d’inversió o com a mercaderia a la activitat econòmica de l’empresa.

Vehicles nous
Comencem pel més fàcil, si el vehicle és nou estarà subjecte a l’IVA, sense importar la condició de l’adquirent ni del transmetent. Es considerarà que els vehicles són nous quan la transmissió es realitza abans dels sis mesos següents a la data de la primera matriculació o quan no hagin recorregut més de 6.000 quilòmetres.

En aquest sentit, a la transmissió de vehicles s’aplicarà el tipus impositiu general del 21%, excepte en la venda de vehicles destinats al transport de persones amb discapacitat en cadira de rodes o amb mobilitat reduïda, amb independència de qui sigui el conductor dels mateixos, que estaran gravats al tipus impositiu súper-reduït del 4%, això sí, previ reconeixement del dret de l’adquirent. També es pot donar el cas de no aplicar-se cap IVA si l’operació es troba exempta d’IVA per destinar-se a relacions diplomàtiques, consulars, organismes internacionals o membres de l’OTAN, dins de les seves funcions respectives.

Vehicles usats
En el cas de les segones i ulteriors transmissions de vehicles cal diferenciar segons sigui la condició del venedor. Si la transmissió del vehicle usat l’efectua un particular, indistintament de qui ho adquireixi, l’operació no estarà subjecta a l’IVA i per tant estarà subjecta a l’ITPyAJD pel concepte de transmissions patrimonials oneroses. En aquest cas el tipus impositiu aplicable serà el 4% del preu acordat tret que la Comunitat Autònoma on es realitzi l’operació hagi aprovat un tipus diferent. En qualsevol cas, els empresaris revenedors es troben exempts del pagament sempre que el vehicle s’adquireixi per a la venda posterior i no per al seu ús per l’empresari.