Les empreses poden deduir-se el 100% de l’IVA de la compra de vehicles per als seus Comercials.

L’IVA i les deduccions del 100% per empreses, el Tribunal Suprem acaba d’esmenar la plana a l’administració

tributària aclarint que les empreses poden deduir-se el 100% de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) aplicat

a la compra de vehicles per als seus agents comercials.

Per ara, Hisenda venia acceptant solament deduccions sobre el 50% de l’impost al·legant que el benefici

fiscal ple estava solament dirigit a aquests treballadors quan anessin autònoms.

Per això el Suprem aclareix que aquesta deducció és vàlida també per als agents comercials assalariats i obre

la porta al fet que milers d’empreses recuperin aquesta altra part dels diners pagats en els últims anys.

Per tant el recent pronunciament del Suprem respon a un pols obert entre el grup valencià Choví, fabricador d’allioli

i altres salses, amb l’administració tributària, representada per l’Advocat de l’Estat, en relació a l’IVA de la

compra uns turismes en 2010 per part de l’empresa.

D’aquesta manera la companyia va tractar de deduir-se el 100% de l’impost al·legant que es tractava de vehicles professionals

destinats als desplaçaments del seu personal comercial, al que l’administració es va negar, permetent solament

un 50%, adduint que solament els agents i representants comercials autònoms tenen el dret al fet que el benefici

fiscal sigui total, en virtut de la legislació vigent.

La Llei de l’IVA

I en el seu article 95.3, estableix que “les quotes suportades per l’adquisició, importació arrendament o cessió d’ús”

de “vehicles automòbils de turisme i els seus remolcs, ciclomotors i motocicletes, es presumiran afectats al

desenvolupament de l’activitat empresarial o professional en la proporció del 50%”, excepte en el cas de

“els utilitzats en els desplaçaments professionals dels representants o agents comercials”, així com els dedicats

al transport de mercaderies, viatgers, ensenyament de la conducció, realització de proves o vigilància, quan

“es presumiran afectats al desenvolupament de l’activitat empresarial o professional en la proporció del 100%”.

És a dir, que la deducció per IVA podrà ser total en aquests casos afectant el 21% del preu del vehicle en lloc del 10,5% habitual.

L’administració sostenia, no obstant això, que la referència a “desplaçaments professionals” solament pot aplicar-se

a treballadors per compte propi que siguin professionals de l’activitat comercial, no a empleats de la mateixa empresa,

la qual cosa el Suprem rebutja ara.

L’articulat de la Llei d’IVA, exposa la fallada

“No justifica la solució defensada per l’administració, doncs el seu text

gramatical no exigeix que els representants o agents comercials al fet que es refereix actuïn necessàriament com a personal autònom”.

I el tribunal considera que “el propòsit del legislador ha estat acceptar la presumpció d’una afectació del 100% en els

desplaçaments que comporten les activitats comercials i de representació” i “amb independència que les mateixes

siguin realitzades per personal autònom o per treballadors per compte d’altri i, per això, manca de justificació raonable

aquesta diferenciació que ha estat establerta per l’administració”.

A partir d’aquí, la jurisprudència del Suprem (veure especejament) aclareix que en cas que l’Agència Tributària consideri

que el temps d’afectació del vehicle a l’activitat és inferior a la qual pressuposa la llei, en aquest cas el 100%, i que per tant

la deducció ha de ser inferior, serà l’administració qui hagi de provar-ho. “Normalment, Hisenda no es va a detenir a tractar

d’acreditar que el vehicle s’utilitza per a l’activitat en un percentatge menor al previst en la llei, ja que és pràcticament

impossible determinar el grau d’afectació procedent”, exposa José María Salcedo, soci del despatx d’advocats Àtic Jurídic.

       La fallada, addueix Salcedo, aclareix les regles del joc tributari d’aquí d’ara endavant i obre la porta al fet que les companyies

que no gaudissin de la deducció completa sobre l’IVA de la compra de vehicles per a agents comercials ho facin ara.

El Suprem corregeix a Hisenda i aclareix que el benefici cobreix als assalariats i no solament als autònoms

“Per a això, no és necessari sol·licitar la rectificació de l’autoliquidació d’IVA presentada en el seu moment, sinó incloure-ho

directament a la propera declaració trimestral o mensual de l’impost”, il·lustra, advertint que això solament és possible si

han transcorregut menys de quatre anys des de la compra.

Les firmes podran recuperar el pagat des de 2014, uns 1.500 euros per vehicle.

Per  acabar, segons l’Agència Tributària, el preu mitjà de venda d’un vehicle ronda avui els 17.200 euros, amb el que la deducció

del 100% de l’IVA equival a gairebé 3.000 euros (i el 50% – 1.500€).

IVA i les deduccions del 100% per empreses.

Per obtenir mes informació us informarem des del departament fiscal de:

www.cudos-consultors-com

Tel: 973 450 555