Es presenta per internet a través de la web de la Seguretat Social. Hi ha dues possibilitats:

 1. Si no tens certificat digital o contrasenya cl@ve pots utilitzar el SERVEI INGRÉS MÍNIM VITAL SENSE CERTIFICAT. Hauràs d’emplenar el formulari que t’ofereixin i adjuntar-hi una imatge dels documents que et demanin.
 2. Si tens certificat digital o contrasenya cl@ve pots utilitzar el SERVEI INGRÉS MÍNIM VITAL
  AMB CERTIFICAT O CONTRASENYA. També pots fer servir aquest servei a través d’una altra persona que disposi de certificat electrònic o contrasenya cl@ve, que actuarà com el seu representant en aquest tràmit.
Termini per a resoldre

Màxim de tres mesos des de la data de presentació

Requisits
 • Tenir entre 23 i 65 anys, amb algunes excepcions
 • Tenir residència legal i efectiva a Espanya almenys durant un any abans de la sol·licitud
 • Trobar-se en situació de vulnerabilitat econòmica: quan els ingressos, rendes i patrimoni de la unitat de convivència del 2019 no superin la quantia que li correspon per l’IMV
 • Haver sol·licitat les pensions i prestacions vigents a les quals es tingui dret
 • Estar inscrit/a com a demandant d’ocupació
 • Per a les persones que viuen soles, han d’haver viscut de manera independent almenys tres anys abans de la sol·licitud i haver estat en situació d’alta en qualsevol dels règims almenys durant un any.
 • El nombre de membres de la unitat de convivència ha de ser estable des de fa un any, tret d’excepcions.
Quins ingressos, rendes i patrimoni es tenen en compte per saber si
estàs en situació de vulnerabilitat econòmica?
 • Es té en compte la mitjana mensual d’ingressos i rendes anuals computables de l’exercici
 • 2019
 • La renda garantida de ciutadania (RGC) no computa.
Pot sol·licitar l’ingrés mínim vital una persona que el 2020 no percebi
cap mena de prestació o subsidi de desocupació?
 • Sí, podran presentar sol·licituds fins al 31 de desembre de 2020.
 • Requisits de rendes: es té en compte la part proporcional dels ingressos que hagi tingut la unitat de convivència durant el temps transcorregut de l’any 2020, sempre que en el 2019 no superi ni la meitat dels límits de patrimoni ni en més del 50% dels límits de la unitat de convivència establerts en el Reial decret llei.
  És compatible amb la renda garantida de ciutadania?
  Sí, l’IMV és compatible i complementari amb la RGC.
Quantia
 • Oscil·la entre 462 euros i 1.015 euros mensuals en funció del nombre de beneficiaris i de les característiques de la unitat de convivència.
 • Si la unitat de convivència disposa d’ingressos, la quantia de l’IMV serà la diferència entre aquests ingressos i el llindar establert per a aquesta unitat.
 • Les famílies monoparentals amb menors a càrrec tenen un complement del 22% (100 euros).

Per obtenir a els meus informació podeu contactar amb el departament Laboral i Fiscal de: www.cudos-consultors-com

Tel: 973.450.555 Balaguer

Tel: 973 28 28 18 Lleida

Et pots subscriure al nostre butlletí de notícies aquí