Benvolguts Senyors/es,

Cada any la seva empresa rep un avís de la Cambra de Comerç per tal d’abonar la quota anual , que en el cas de societats l’ import a abonar correspon a aplicar un 0,75% a la quota líquida de l’ Impost de Societats de l’any anterior. Doncs ara la Llei s’ha modificat i pertànyer a la Cambra té  caràcter   voluntari,   havent- se de notificar a la Cambra en cas de que es vulgui continuar pertanyent.

Si la seva empresa factura menys de 10 milions d’euros encara haurà de pagar la liquidació que li arribarà   durant aquest any 2011 ja que estarà calculada sobre la quota de l’ Impost de Societats del 2009, però la corresponent a l’exercici 2010 ja no l’haurà d’abonar. En canvi si factura més de 10 milions d’euros   haurà d’abonar la quota corresponent a l’exercici 2010.