Impost de béns immobles al sòl urbanitzable.

Des de la Sentència del Tribunal Suprem de 30 de maig de 2014, les parcel·les que es troben en sectors de

sòl urbanitzable han de ser considerades rústiques a efectes del seu valor cadastral, i per tant l’IBI o contribució

que cal pagar de les mateixes és molt inferior al que es cobrava quan, abans de l’esmentada sentència,

eren considerades urbanes.

No obstant això, cal tenir en compte que una vegada estigui aprovat el pla parcial

del sector, ja passaran a tenir la condició cadastral d’urbanes, i per tant, si sou propietaris de terrenys situats

en sòl urbanitzable, heu de tenir molt en compte les conseqüències de promoure el seu desenvolupament urbanístic,

ja que si d’una banda és cert que consolidareu uns drets, de l’altra s’incrementarà notablement la tributació

d’IBI d’aquests immobles.

                Per això, és molt important consultar als professionals especialitzats quin pot ser el moment i la forma més favorables

i idonis per plantejar-vos la gestió urbanística de la vostra propietat. Un advocat especialitzat en dret urbanístic sens

dubte us orientarà per adoptar les millors decisions respecte del vostre patrimoni quan us trobeu en aquesta situació.

Impost de béns immobles al sòl urbanitzable.

Per obtenir mes informació us informarem des del departament jurídic de:

               www.cudos-consultors-com

Tel: 973 450 555