Hisenda estudia rebaixar l’impost de Societats a 1,4 milions de pimes.

El Ministeri d’Hisenda, que lidera els contactes amb la formació habitada, ha acceptat estudiar una rebaixa de l’impost de societats

per a les pimes. En concret, segons fonts coneixedores de la negociació, el plantejament que hi ha sobre la taula és que les companyies

que facturin menys d’un milió d’euros passin a pagar un tipus del 23% enfront del tipus general del 25% al qual estan sotmeses actualment

al costat de la resta d’empreses.

Per això la mesura podria beneficiar a prop d’1,4 milions d’empreses espanyoles subjectes a aquest impost, deixant fos amb prou feines a 20.000

que facturen per sobre d’un milió d’euros.

No obstant això, tan sols unes 350.000 companyies paguen efectivament el tribut de Societats, atès que moltes no tenen beneficis

i altres petites empreses que segueixen registrades han desaparegut durant la crisi o estan en concurs de creditors,

segons les dades recopilades pel Registre d’Economistes Assessoris Fiscals d’Espanya (REAF), corresponents a 2015.

Mancant veure l’impacte que tindria la mitjana en la recaptació.

Per això cal tenir en compte que el teixit empresarial espanyol ho componen fonamentalment

pimes de petita grandària i que el 50% de la recaptació de l’impost de Societats s’obté de sol 727 grans empreses.

En paral·lel a la fiscalitat específica de les pimes, el Govern i Podemos van negociant la possibilitat d’establir un tipus mínim del 15% en societats

per evitar que les grans companyies acabin pagant un tipus efectiu inferior a aquest llindar aprofitant-se de deduccions fiscals.

Malgrat la unificació del tipus general al 25%, les empreses espanyoles paguen de mitjana el 7% del seu benefici en impostos,

encara que descomptant els guanys de l’estranger (que no tributen a Espanya), el tipus efectiu rondaria el 12%.
Més enllà, de la negociació oberta entre Hisenda i Podemos, ha sortit un pla per modificar l’IRPF.

Les parts han acordat dissenyar la introducció d’un nou tram fiscal a partir dels 140.000 o els 150.000 euros en els quals el gravamen

pujaria en tres o quatre punts des del 45% actual fixat per a rendes de més de 60.000 euros.

Hisenda, que lidera els contactes amb la formació habitada, ha acceptat estudiar una rebaixa de l'impost de societats per a les pimes.

Per tant si vols obtenir mes informació us informarem des del departament Fiscal de:

www.cudos-consultors-com

Tel: 973 450 555