Hisenda eleva els pagaments fraccionats de Societats del 23% al 24%
per a les empresesque facturen més de 10 milions i del 18% al 24% per a la resta

Hisenda puja els pagaments fraccionats de l’Impost de societats és un punt, del 23% al 24%, per a les

empreses que facturen més de 10 milions d’euros, i sis punts, del 18% al 24%, per a la resta d’empreses,

amb el que supera la major pujada d’aquests pagaments a compte, la que va realitzar el Govern del PP

en 2016, i ho fa just quan l’Audiència Nacional ha plantejat qüestió d’inconstitucionalitat al Tribunal

Constitucional (TC).

D’aquesta forma, el projecte de Pressupostos de 2019 que tramita el Congrés estableix amb caràcter general

que, en el cas de pagament fraccionat sobre base imposable, el tipus puja el tipus del 18% al 24%, per al que

es modifica l’article 40.3 de la Llei de l’Impost de societats. Aquesta mesura aplica a tots els subjectes passius

de l’Impost excepte les excepcions que estableix la llei, és a dir, fons d’inversió i capital de risc i Sicav. D’aquesta

forma, les empreses que facturen menys de 10 milions experimentaran una pujada de sis punts.

A més, els Pressupostos també eleven l’anomenat pagament fraccionat mínim: respecte de les grans empreses,

amb una xifra neta de volum de negoci superior a 10 milions, es fixa un pagament fraccionat mínim sobre el resultat

comptable del període que puja del 23% al 24%. Aquest pagament fraccionat mínim és el que ha qüestionat l’Audiència

Nacional davant el TC pel que crida l’atenció que, en lloc de corregir la seva desviació respecte de la base imposable,

s’accentua la desconnexió respecte de la capacitat econòmica.

L’Audiència Nacional

La veu inconstitucional el pagament anticipat incrementat amb el qual les empreses financen a l’Estat. Així ho estableix

un acte, en el qual analitza la legalitat del Reial decret llei del Govern del PP, que en 2016 va doblegar aquests pagaments

fraccionats, baix amenaça de sanció per part de la Comissió Europea pel descontrol del dèficit, amb la finalitat de recaptar

més de 8.000 milions.

Aquest sistema és el que està ara en vigor. L’Audiència havia rebut una impugnació d’aquesta norma per una empresa,

però en apreciar inconstitucionalitat, ha de paralitzar la seva anàlisi i remetre-la-hi al Tribunal Constitucional.

L’anul·lació d’aquestes bestretes, claus per a la recaptació tributària, suposaria un important forat a les arques públiques.

De fet, l’Executiu del PP va assegurar que eliminaria aquesta alça quan el dèficit se situés per sota del 3%, plans que no va

implementar i que tampoc contempla la Hisenda de Pedro Sánchez. Les previsions d’ingressos del Govern per a 2019 són

d’un increment de l’Impost de societats del 14,1%, l’impost que més creix, fins a aconseguir els 27.579 milions. En 2016, es

van aconseguir els 21.678 milions gràcies a aquest increment dels pagaments fraccionats. Sense ell, podrien no haver-se

depassat els 12.000 milions.

Si finalment la norma és anul·lada.

Es tractaria d’un nou cop a la política de la Hisenda de Cristóbal Montoro, que se sumaria a la sentència del Constitucional

que va considerar il·legal l’amnistia fiscal de 2012. Amb l’excepció que, a diferència d’aquesta, que no va tenir conseqüències

pràctiques, sí que impactaria en els comptes públics, ja que les empreses podrien reclamar compensacions per l’enriquiment

de l’Estat per a finançar-se a la seva costa i el sistema vigent quedaria enfonsat.

L’Audiència observa dues il·legalitats en l’Orde EHA/1552/2016 amb base en el Reial decret llei 2/2016, impugnat per un contri-

buent al qual assessora EY Advocats. D’una banda, considera que el Govern no pot realitzar una modificació substancial de l’Impost

de societats mitjançant un Reial decret llei. A més, dictamina que aquesta mesura atempta contra el principi de capacitat econòmica

que protegeix la Constitució.

El juliol de 2016, el llavors ministre d’Economia, Luis de Guindos, va anunciar a Brussel·les que s’anaven a incrementar notablement

els pagaments fraccionats en l’Impost de societats per a recaptar 6.000 milions. La segona etapa de la reforma fiscal havia entrat en

vigor el gener de 2016 i rebaixava substancialment aquests pagaments a compte que el mateix PP havia endurit en 2012. L’augment

va ser finalment major de l’esperat i va entrar en vigor l’endemà de la seva aprovació, l’1 d’octubre, a temps per al segon pagament de

l’any, el d’octubre, després del d’abril i abans del tancament de desembre.

Fins a 2015.

El pagament fraccionat exigia un tipus del 12% sobre basi imposable per a les companyies que facturessin més de 20 milions d’euros.

Doncs bé, l’increment que va aprovar Montoro el setembre de 2016 va ser del 100% i va imposar a les empreses els pagaments fraccionats

més exigents de la història: del 24% del resultat comptable (un sol punt per sota del tipus nominal) -el que després va rebaixar al 23% i

ara el torna a pujar Sánchez- o del 23% de la base imposable, però només per a empreses amb una xifra de negoci de més de 10 milions

d’euros.

Hisenda eleva els pagaments fraccionats de Societats del 23% al 24%

 

Per obtenir mes informació us informarem des del departament fiscal de:

www.cudos-consultors-com

Tel: 973 450 555