Hi cap incloure les mascotes en un procediment judicial de Dret de Família?

La majoria dels experts coincideixen en la necessitat d’una reforma legislativa que solucioni les dificultats d’adoptar mesures sobre uns béns que tenen unes connotacions tan especials per a l’ésser humà en la societat actual que, sense arribar a requerir d’una comparativa equivalent amb la dels fills, disten molt de poder ser contemplats com un bé moble més dels que integren la comunitat o societat del matrimoni o la parella.

Al mateix temps es fan ressò de les diferents solucions que han hagut d’adoptar-se en la pràctica processal i els seus fonaments jurídics, concloent que mentre no es produeixi aquesta revisió legislativa la resposta a la pregunta plantejada ha d’apuntar, lamentablement, a les normes generals d’administració de béns. No obstant això, existeix l’oportunitat que en el procés de família es fixin les obligacions de cada membre de l’exparella respecte a la mascota, a fi d’establir el règim regulador de la cura d’atenció a l’animal en cada període, donant importància a la possibilitat de fer-ho coincidir amb els fills menors, d’haver-los, en cadascun dels períodes que s’estableixin. Des d’aquesta òptica, es recorda que la interpretació de les normes ha de fer-se d’acord amb la realitat social del temps en què han de ser aplicades i, per tant, els consorts, de mutu acord, hauran de buscar la solució més adequada i, de no abastar-se la mateixa, serà el Jutge qui ho haurà d’establir, en aplicació de la llibertat d’interpretació de la llei que li pertoca.

Via: Jaume Oriol Moreno, departament Jurídic

Per obtenir més informació podeu contactar amb: www.cudos-consultors-com

Tel: 973.450.555 Balaguer

Tel: 973 28 28 18 Lleida

Tel: 973 64 32 32 Vielha

Et pots subscriure al nostre butlletí de notícies.