El Govern retarda dos anys l’entrada en vigor de l’Administració electrònica.

El Govern ha prorrogat fins al 2 d’octubre de 2020 l’obligació que qualsevol entitat pública respongui a través

de vies telemàtiques, a qui així decideixi comunicar-se amb ella.

Es per això que a través del Reial decret-llei 11/2018 (publicat el 4 de setembre de 2018 en el BOE) i mancant

menys d’un mes perquè conclogués el termini.

I per tant a l’octubre d’aquest any, s’ha inclòs una modificació a la disposició final en la Llei 39/2015,

de Procediment Administratiu Comú.

I el seu Article Sisè determina que “les previsions relatives al registre electrònic d’apoderaments, registre electrònic,

registre d’empleats públics habilitats, punt d’accés general electrònic de l’Administració i arxiu únic electrònic produiran

efectes a partir del dia 2 d’octubre de 2020″.

Tambè el mateix preàmbul del Reial decret-llei subratlla que el termini donat inicialment (fins a aquest octubre)

“s’ha revelat insuficient” , per tenir dissenyats els procediments jurídics i tecnològics que es requereixen per dur

a terme una plena relació electrònica de l’Administració amb ciutadans i empreses.

El Govern ha prorrogat fins al 2 d'octubre de 2020 l'obligació que qualsevol entitat pública respongui a través de vies telemàtiques, a qui així decideixi comunicar-se amb ella.

Pero si voleu obtenir mes informació us informarem des del departament jurídic de:

www.cudos-consultors-com

Tel: 973 450 555