Multa per publicar una foto sense consentiment

11/10/2022

1.200 euros de multa en publicar-se a una web una fotografia d’una persona sense el seu consentiment.

El denunciant va veure publicada en una web una foto on apareixia identificat i va reclamar contra l’empresa titular del web per retirar-les.

Davant la manca de resposta va exercir un dret d’accés sense que tingués resposta, cosa que va motivar la presentació de la reclamació.

L’AEPD assenyala que en la resolució que:

 1. La imatge d’una persona, d’acord amb l’article 4.1 del RGPD, és una dada personal al fer-la identificable, i la seva protecció, per tant, és objecte del dit RGPD.
 2. Són dades personals tota informació sobre una persona física identificada o identificable.
 3. Es considera persona física identificable tota persona la identitat de la qual es pugui determinar, directament o indirectament, en particular mitjançant:
  • Un identificador, com ara un nom.
  • Un número d’identificació.
  • Dades de localització.
  • Un identificador en línia.
  • Un o diversos elements propis de la identitat física, fisiològica, genètica, psíquica, econòmica, cultural o social de la persona esmentada.
 4. L’informe 139/2017 del Gabinet Jurídic de l’AEPD afirma que la imatge, així com la veu d’una persona, és una dada personal, igual que ho serà qualsevol informació que permeti determinar-ne, directament o indirectament, la identitat.
 5. La inclusió de la imatge d’una persona a pàgines web, fòrums, publicacions, que identifica o fa identificable una persona, suposa un tractament de dades personals i, per tant, el responsable del tractament que efectua aquest està obligat a complir amb les obligacions que per al responsable del tractament es disposen al RGPD i a la LOPDGDD.

Els fets són constitutius d’una infracció de l’article 6.1. del RGPD.

La resolució.