Fons de solvència per a autònoms i pimes: repartiment autonòmic de la línia d’ajuts directes

Respecte al RDL 5/2021, de 12 de març, que aprova un conjunt de suports orientats a la millora de la solvència de pimes i autònoms que hagin vist afectada la seva activitat arran de la pandèmia COVID 19, l’Ordre HAC/283/2021, de 25 de març, defineix la distribució definitiva dels ajuts directes a nivell de Comunitats Autònomes.

D’acord amb la distribució, s’assignen a empreses i autònoms de Catalunya 993,3 M €.

Quedaria, doncs, resolt un primer element de l’apartat d’ajuts directes del RDL 5/2021 i en aquest sentit caldria que els procediments per a la tramitació definitiva dels ajuts s’acceleressin al màxim.

Cal esmentar, fins a data d’avui, elements importants com:

Llista insuficient de CNAE elegibles que deixen excloses moltes pimes i autònoms amb alta afectació d’activitat. Caldria tenir en compte la necessitat que totes les pimes i autònoms amb afectació en l’activitat superior al 30% el 2020 poguessin ser beneficiàries de l’ajut, i evitar d’aquesta manera un tracte discriminatori. Recordem que PIMEC ha demanat al Govern espanyol apostar pel concepte de la cadena de valor, tot permetent que aquelles empreses que són subministradores també hi quedin incloses.

Definició reglamentària, sobretot respecte a com resoldre possibles problemes d’infradotació de la línia.

El desenvolupament de la resta línies del programa de solvència RDL 5/2021 segueix pendent de resoldre.

Via: Pimec

Per obtenir més informació podeu contactar amb: www.cudos-consultors-com

Tel: 973.450.555 Balaguer

Tel: 973 28 28 18 Lleida

Tel: 973 64 32 32 Vielha

Et pots subscriure al nostre butlletí de notícies.