Drets dels usuaris respecte a la falta de facturació o a la facturació estimada de l’electricitat

A causa de problemes tècnics amb les lectures, les distribuïdores d’energia no estan informant a les comercialitzadores de les dades necessàries per tal que aquestes emetin les factures als seus usuaris.

Aquesta incidència, que té el seu origen en el canvi de tarifes que va entrar en vigor el juliol de 2021, comporta que algunes comercialitzadores estan fent lectures estimades o no estan enviant les factures als usuaris des de la data esmentada.

Aquesta situació està causant problemes a les empreses consumidores d’energia que, bàsicament es poden trobar en alguna d’aquestes casuístiques:

  1. Que des de fa mesos no estan rebent les factures.
  2. Que la comercialitzadora els envia factures  estimades que poden estar per sobre del que correspondria pagar.

Quins drets tenen els usuaris afectats?
La referència normativa és el RD 1955/2000 i l’acord adoptat per la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), expedient CNS/DE/964/21.

  • Els consumidors tenen dret a fraccionar el pagament de la quantitat deguda en tants mesos com hagin estat sense rebre factura.

Les comercialitzadores s’han d’esforçar per tal que el consumidor conegui aquest dret i facilitar els mitjans per tal que sol·liciti el fraccionament.