De qui és l’espona?

09/05/2023

L’article 546-8.1 CCCat disposa que “Hom presumeix que els marges, les ribes i les parets de sustentació entre finques veïnes els sòls de les quals són a cotes diferents són propietat dels titulars de la finca superior”.

Per tant, la legislació catalana presumeix que els marges o espones existents entre finques situades a diferents alçades pertanyen a la finca de cota superior, qüestió que resulta lògica ja que el marge o espona amb la seva forma habitual inclinada de talús té la funció de sostenir o suportar el terreny més elevat.

No obstant, aquesta presumpció no és absoluta, i pot decaure davant de proves directes i clares en sentit contrari, és a dir, que no es descarta que l’espona pugui ser propietat de la finca inferior si això es pot demostrar clarament, per exemple, amb un títol de propietat (com una escriptura) que ho estableixi així expressament, o quan no es tracti propiament d’un talús fruit del nivellament de finques agrícoles sino d’un accident natural del terreny, i en aquest cas hi haurà més marge per la discussió de la seva propietat.

A més, en casos de marges de poca alçada, o de zones amb geografia canviant, es poden trobar bancals que en una part son més alts que el tros veí però que en altres parts són més baixos, i per tant en aquests casos les espones son més difícils de delimitar i d’adjudicar a l’un o a l’altre. En altres supòsits, també, ens podem trobar amb espones que han modificat la seva forma al llarg del temps degut a les pluges, despreniments, o altres factors, i aquest també pot ser un tema de discussió sobre la seva propietat.

Per tant, encara que la regla general és que l’espona pertany al tros de cota superior, aquesta és una qüestió que no és inexorable i en casos concrets pot ser objecte de debat.

Per això, si teniu dubtes sobre els límits de les voltres finques, o si voleu aclara-los amb algun propietari col·lindant, no dubteu en consultar-nos i us assessorarem amb la màxima seguretat i fiabilitat.

Santi Solsona i Fígols
Advocat del Departament de Dret Públic de Cudós Consultors

© Foto: Pau Cabot (Viquipèdia)