Espanya és l'únic país europeu sense exempció d'IVA per a les micropimes.

Espanya és l’únic país europeu que manca d’exempcions en l’IVA per a les empreses més petites. La resta d’economies europees estableixen uns llindars de facturació perquè les empreses més petites que estiguin per sota d’ells evitin les traves burocràtiques de declarar l’impost. És a dir, no cobren l’IVA sobre els seus productes venuts als clients, però tampoc poden rebre un reemborsament per l’IVA pagat sobre els inputs comercials.

Llindars d’Exempció d’IVA

Per a evitar costos administratius i de compliment, la resta de països europeus compten amb aquests tenen llindars d’exempció de l’IVA. Si una empresa està per sota d’un determinat llindar d’ingressos anuals, no està obligada a participar en el sistema de l’IVA. El Regne Unit té el llindar d’exempció d’IVA més alt, amb 95.538 euros. Li segueixen Suïssa i França, amb 93.414 euros i 85.800 euros . Espanya és l’única economia europea que no té un llindar, cosa que significa que totes les empreses estan en el sistema de l’IVA.

“Els països de tot el món van introduir diverses mesures fiscals per a contrarestar les dificultats econòmiques causades per la Covid-19. Una mesura, entre moltes altres, ha estat fer canvis en l’IVA, com retardar els pagaments, accelerar els reemborsaments o reduir les taxes. Aquestes mesures poden brindar un gran alleujament a moltes empreses i, en alguns casos, també als consumidors”, explica Thomas Locher, analista de la Tax Foundation.

“No obstant això,

és important tenir en compte que a causa dels llindars d’exempció de l’IVA, moltes petites empreses no s’han beneficiat dels canvis de l’IVA introduïts per a brindar alleujament durant aquesta crisi”, precisa Locher. “Per exemple, les extensions de pagament de l’IVA i els pagaments endarrerits??, sense interessos, com els implementats en diversos països, han proporcionat poc alleujament directe per a les empreses que estan per sota del llindar”, afegeix.

El Regne Unit té el llindar d’exempció d’IVA més alt, amb 95.538 euros

Als països més pròxims a Espanya els llindars d’exempció de l’IVA van des dels 12.500 euros que estableix Portugal, fins als 65.000 euros que manté Itàlia. Alemanya, per part seva, manté el nivell d’exempció en els 22.000 euros.

Aquestes mesures d’alleujament fiscal se sumen a unes altres que ja implanten les economies europees. Un terç dels països ha creat un tipus reduït mínim especial en l’Impost de societats per a reduir la càrrega sobre les petites i mitjanes empreses (pimes). Vuit Estats europeus compten amb aquestes taxes especials. En concret, Bèlgica, França, Lituània, Luxemburg, els Països Baixos, Polònia, Portugal i Eslovàquia han implementat el tipus reduït en Societats per a aquestes empreses. Espanya no contempla aquesta mesura, malgrat tenir una de les economies més dependents de les pimes.

“L’Impost de societats es recapta comunament com una taxa fixa sobre els guanys comercials. No obstant això, alguns països ofereixen tipus reduïts de l’impost per a les petites empreses”, explica Elke Assen, analista de polítiques en el Center for Global Tax Policy de la Tax Foundation. Dels 27 països europeus de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE), aquests vuit imposen una taxa impositiva corporativa reduïda a les empreses que tenen ingressos o beneficis per sota d’un cert llindar. Les taxes reduïdes a les empreses van en 2021 del 5% a Lituània fins al 22,8% que s’ha establert a Luxemburg.

La diferència més gran entre la taxa impositiva corporativa màxima reduïda i l’estàndard es troba a Portugal, amb 14,50 punts percentuals. Al país veí, les grans empreses paguen una taxa màxima estàndard del 31,5%, mentre que les petites empreses paguen una taxa reduïda del 17% sobre la renda imposable fins a 25.000 euros. França té la segona diferència més gran, amb 13,41 punts percentuals. El país aplica un tipus màxim estàndard del 28,41% a les empreses amb ingressos superiors a 250 milions d’euros sobre ingressos imposables superiors a 763.000 euros. Mentrestant, les petites empreses amb ingressos inferiors a 10 milions d’euros paguen un tipus reduït del 15% sobre beneficis de fins als 38.120 euros. Letònia, Lituània i la República Eslovaca són tres de les economies europees més dependents de les pimes. Els tres països han introduït aquesta mesura. Letònia permet als propietaris de microempreses -empreses amb ingressos inferiors a 25.000 euros- l’opció de tributar al 25% dels ingressos, dels quals el 80% constitueix les contribucions a la seguretat social del propietari i el 20% de l’impost sobre la renda personal.

També hi ha menys ajudes en l’IRPF

Espanya és el país amb menys ajudes per a les famílies de l’entorn. En matèria fiscal, les desgravacions en la renda per a famílies només aconsegueixen el 5,4% mentre la mitjana dels països europeus de l’OCDE avança l’11,3%. A la Unió Europea, només els països nòrdics tenen menys desgravacions per a les famílies. No obstant això, aquests països són líders en subsidis i ajudes directes, que és on centren la seva política d’ajuda a les famílies. Als països europeus, una família amb un assalariat i dos fills va enfrontar en mitjana una càrrega fiscal del 28,3% en 2020. La càrrega fiscal mitjana d’un treballador solter sense fills va ser del 39,6%, 11,3 punts percentuals més que una família. A Espanya, la mateixa família del 33,9%, mentre que un treballador solter espanyol 39,3%.

Via: El Economista

Per obtenir més informació podeu contactar amb: www.cudos-consultors-com

Tel: 973.450.555 Balaguer

Tel: 973 28 28 18 Lleida

Tel: 973 64 32 32 Vielha

Et pots subscriure al nostre butlletí de notícies.