Hisenda entén que les aportacions a l’escola concertada no són donatius

Per l’escola concertada, el Registre d’Economistes Assessoris Fiscals (REAF) va alertar aquest dijous que l’Administració Tributària

(AEAT) estàinterpretant que els pagaments que les famílies fan a les escoles concertades no es poden considerar donatius i per tant

nosón deduïbles a la declaració de la renda. En roda de premsa per presentar les seves recomanacions per planificar la Renda

de 2018 abans de final d’any, el director del Servei d’Estudis del REAF, Rubèn Gimeno, va explicar que Hisenda està revisant

amb aquest criteri declaracions no prescrites (últims quatre exercicis) i notificant noves liquidacions en les quals se suprimeixen

aquestes deduccions.

També Gimeno va posar el cas d’un contribuent d’Astúries, al que l’Administració Tributària li reclama la devolució de 337,50 euros que

s’havia deduït pels donatius al col·legi dels seus fills.

Per aixó en aquest cas, l’AEAT exposa que els lliuraments que realitzen els pares dels alumnes “tenen causa directa en els serveis d’ensenyament

rebuts i, poc dubte cap, que de no donar-se aquesta condició no existirien aquests lliuraments”.

“El caràcter periòdic mensual dels pagaments juntament amb el cessament al moment en què els alumnes finalitzen els seus estudis

i l’import fix en funció del nombre de fills que són alumnes del centre ens permeten rebutjar l’existència d’una donació”,

explica l’AEAT en la notificació que va mostrar Gimeno.

 

A l'escola concertada les aportacions no son donatius.

 

Per obtenir mes informació us informarem des del departament fiscal de:

www.cudos-consultors-com

Tel: 973 450 555