Es redueixen alguns límits de velocitat, es regula l'ús de patinets i s'introdueixen alguns canvis en l'obtenció d'uns certs permisos.

El Govern ha modificat els Reglaments generals de la circulació, vehicles i conductors. Les principals novetats són:

Vigents des de 12-11-2020

Es redueixen les edats mínimes exigibles per a obtenir els «carnets professionals».

No autoritzen a conduir motocicletes els permisos B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E.

Es modifiquen diverses qüestions sobre el curs de reeducació viària per pèrdua total de punts.

Es modifica el sistema formatiu en les proves d’aptitud per a l’obtenció del permís de conducció.

A més es permet:

Incloure en la prova de control de coneixements vídeos sobre situacions del trànsit; i

Incorporar un equipament mínim per a poder realitzar les proves de control d’aptituds i comportaments per a l’obtenció dels permisos de les categories AM, A1 i A2.

A més s’obliga a utilitzar GPS en les proves de control d’aptituds i comportaments en vies obertes per a l’obtenció de permisos de moto per persones amb hipoacúsia.

Per a l’accés als permisos de conducció per persones amb problemes associats al sistema locomotor s’estableix la possibilitat d’autoritzar unes certes adaptacions, restriccions o limitacions.

Es modifica el model del permís internacional per a conduir amb la finalitat de possibilitar la sol·licitud telemàtica del tràmit.

Vigents des de 2-1-2021

Es modifiquen determinades definicions i categories de vehicles i s’introdueix un marc normatiu que ha de regular els vehicles de mobilitat personal (patinets elèctrics i similars), mitjançant un Manual de característiques tècniques que s’elaborarà per la Prefectura Central de Trànsit que establirà:

Requisits tècnics que han de complir per a la seva posada en circulació,

Classificació,

Processos d’assaig per a la seva certificació,

Mecanismes per a la seva fàcil identificació.

Vigents des d’11-5-2021

Es fixen tres nous límits genèrics de velocitat en les vies urbanes (fins ara hi havia un únic límit de 50 km/h):

20 km/h, per a carrers de plataforma única de calçada i vorera;

30 km/h, per a carrers d’un únic carril per sentit de circulació; i

50 km/h, per a carrers de dos o més carrils per sentit.

En la maniobra d’avançament, la possibilitat de superar en 20 km/h la velocitat màxima permesa queda suprimida.

Via: Actualidad Fiscal

Per obtenir més informació podeu contactar amb: www.cudos-consultors-com

Tel: 973.450.555 Balaguer

Tel: 973 28 28 18 Lleida

Tel: 973 64 32 32 Vielha

Et pots subscriure al nostre butlletí de notícies.