Es prorroguen els ERTO fins al 28 de febrer

El Govern espanyol i els agents socials han arribat a un acord amb l’objecte d’estendre els ERTO fins al 28 de febrer. Es tracta del VI Acord en Defensa de l’Ocupació assolit en el marc del diàleg social.

Segons informacions facilitades pel mateix Govern, i a l’espera de la publicació al BOE del corresponent Decret Llei, la pròrroga tindria les següents característiques:

· Pròrroga dels expedients vigents durant el mes d’octubre amb les condicions fins ara existents.

· Inici de les noves modalitats a 1 de novembre prèvia tramitació de la pròrroga davant l’autoritat laboral competent entre el 1 i el 15 d’octubre. L’extensió seria vigent fins al 28 de febrer de 2022.

· Els nous ERTO podran accedir a exoneracions de cotització del 40% a empreses de més de 10 persones treballadores, i del 50% a empreses de menys de 10. En ambdós casos, l’exoneració pot arribar al 80% si s’imparteixen accions formatives amb les persones afectades abans del 30 de juny de 2022.

· Es manté la clàusula de salvaguarda de l’ocupació mitjançant la qual l’acomiadament d’una persona treballadora durant sis mesos comportaria la pèrdua de totes les exoneracions per a totes les persones afectades per expedients.

· Els ERTO seguiran comptant amb les clàusules com, entre altres, l’anomenat comptador a zero de prestacions i subsidis d’atur, que s’amplia fins al 1 de gener de 2023, i també les limitacions a la subcontractació, a la realització d’hores extraordinàries o els límits relacionats amb el repartiment de dividends i l’accés a aquests ajuts per part d’empreses domiciliades en paradisos fiscals.

· Es mantenen també els beneficis pels treballadors a temps parcial i la prestació extraordinaria per desocupació per als treballadors fixos discontinus.

Valoració de PIMEC

PIMEC demana revisar les penalitzacions desproporcionades dels ERTO i facilitar l’aplicació de les noves mesures per a les pimes. En aquest sentit, ha demanat que s’articulin mecanismes efectius i urgents per tal que les pimes que decideixin aplicar les noves mesures de formació a les persones treballadores puguin fer-ho amb facilitat. La patronal també considera que fixar una data pot ser precipitat, com s’ha demostrat fins ara, i que seria recomanable allargar les mesures fins que es recuperi la normalitat en l’activitat econòmica, així com que s’avanci urgentment en els mecanismes de sostenibilitat de l’ocupació estables proposats en el debat sobre la reforma laboral i que substituirien els ERTO Covid.

PIMEC ha posat de manifest la necessitat que es revisi el criteri tècnic sobre els efectes que comporta el fet de no complir amb l’obligació de salvaguarda de l’ocupació de sis mesos de les empreses afectades per ERTO, ja que considera que és desproporcionat i abusiu. A més, ha alertat que amb l’actual interpretació, la qual creu que caldria revisar, la pèrdua d’un sol lloc de treball comporta que s’hagi de reintegrar la totalitat de les cotitzacions a la seguretat social exonerades, amb el recàrrec i interessos de demora que corresponguin, i per a totes les persones treballadores a les quals s’hagi aplicat l’exoneració.

Per tot això, PIMEC considera que l’afectació hauria de ser només cas a cas, i no per a la totalitat de la plantilla i que aquesta proporcionalitat s’ha de recollir tant en l’import a retornar, com per raó de dimensió de l’empresa, que és també determinant en aquests casos, però que les conseqüències per l’abús i desproporció en la seva interpretació poden comportar la pèrdua de molts més llocs de treball que els que pretenia preservar en un inici.

Via: PIMEC

Per obtenir més informació podeu contactar amb: www.cudos-consultors-com

Tel: 973.450.555 Balaguer

Tel: 973 28 28 18 Lleida

Tel: 973 64 32 32 Vielha

Et pots subscriure al nostre butlletí de notícies.