S’ha presentat el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia que ha aprovat el Procicat.

Aquest Pla d’actuació pretén establir les bases per tal que el curs vinent es pugui reprendre amb les màximes garanties. Es basa principalment en l’organització entorn a grups de convivència estables, en les mesures de prevenció personal i en el control dels símptomes.

Es presenta el pla d'actuació per als centres educatius per al curs 2020-2021
Espai del menjador escolar

Els centres que tenien menjador escolar a primària en funcionament, en tindran també aquest setembre.
Si l’organització del centre ho permet, és millor que l’àpat es faci a l’espai habitual del menjador escolar. Si no és possible, l’alumnat podrà menjar a les aules o als espais que s’hagin habilitat a tal efecte.
Hi poden coincidir diversos grups estables i els integrants d’un mateix grup estable s’asseuran junts en una o més taules.
En cas que en una mateixa taula hi hagi alumnes de més d’un grup, caldrà deixar una cadira buida entre ells.
En menjadors molt concorreguts és recomanable valorar la realització de més torns.

Sortida al pati

La sortida al pati ha de ser esglaonada.
Cada grup estable estarà junt i quan comparteixin l’espai amb altres grups, hauran de mantenir entre ells la distància sanitària i, quan aquesta no es pugui mantenir, caldrà l’ús de mascaretes.

Entrada i sortida del centre

Les entrades i sortides del centre també es faran de manera esglaonada.
El centre identificarà tots els accessos possibles, i establirà els punts d’entrada i sortida i marcarà quins grups accediran per cada punt.
A cada un dels accessos, l’entrada i la sortida es farà per un o diversos grups estables en intervals de 10 minuts cadascun.
Els alumnes hauran de portar la mascareta fins que accedeixin a l’aula del seu grup estable.
Els adults que acompanyin els infants o joves hauran de ser els mínims possibles i hauran de complir rigorosament les mesures de distanciament físic de seguretat i ús de mascareta, limitant tant com sigui possible la seva estada als accessos al centre educatiu.
Les famílies no tindran accés a l’escola excepte quan ho requereixi el centre i, en el cas de P3 al setembre per adaptació, amb les mesures higièniques necessàries.

Sortides i colònies

Es podran fer sortides, colònies i activitats extraescolars amb les mesures de prevenció i seguretat necessàries.

Transport escolar

Per tal de limitar els contactes es fomentarà la mobilitat activa (caminar, bicicleta…).
Al transport escolar, es podran utilitzar la totalitat dels seients i s’ha de fer servir mascareta.

Pla en format PDF
Mes info Gencat.cat

Per obtenir més informació podeu contactar amb: www.cudos-consultors-com

Tel: 973.450.555 Balaguer
Tel: 973 28 28 18 Lleida
Tel: 973 64 32 32 Vielha

Et pots subscriure al nostre butlletí de notícies.