Es milloren els drets dels autònoms

Es milloren la protecció social d’aquest col·lectiu. L’acord arribat amb el representant de la Seguretat Social ha fixat

un increment de la base mínima de cotització dels treballadors autònoms d’un 1,25% a partir de l’1 de gener de 2019

i el tipus aplicable quedarà d’acord fixarà un increment de l’1,25% a la base de cotització (fins als 944,35 € mensuals

de base) i un tipus aplicable de 30%, que deixa l’increment de la quantia mensual en 5,36 euros al mes. En total,

en 2019 els autònoms que cotitzin per la base mínima paguessin 283,30 euros/mes.

Per  això, els autònoms societaris, la base mínima licitarà fins als 1214,08 euros/mensuals, i paguessin 364,22 euros al mes,

el que suposa una licitada de 6,89 euros mensuals.

Així aquesta licitada va acompanyada de millores en la protecció dels autònoms, ja que es millora l’accés a la prestació

per cessament de l’activitat, flexibilitzant els requisits exigits i ampliant la durada; també és tindrà dret al cobrament

de la prestació IT per accident o malaltia professional donis del primer dia de Baixa, i tots aquests treballadors podran

accedir a la formació contínua i al reciclatge professional. A més, no pagaran la quota de Seguretat Social a partir del

segon mes de Baixa per malaltia o incapacitat temporal fins al moment de l’alta, i les dones autònomes, dins dels 24 mesos

posteriors a la prestació de Baixa per maternitat, gaudissin d’una tarifa plana de 60 euros al mes durant 12 mesos sense

haver de cessar prèviament en la seva activitat.

Per tant respecte a la tarifa plana actual de 50 euros al mes

Es licitarà fins als 60 euros, mantenint-les després dels 12 primers mesos

les bonificacions posteriors actuals de la tarifa plana.

 

Es milloren els drets dels autònoms

 

Per obtenir mes informació us informarem des del departament laboral de:

www.cudos-consultors-com

Tel: 973 450 555