Publicació de la instrucció 2/2021, de 24 de desembre, sobre la tramitació d’ERTO de limitació que es derivin de les noves restriccions sanitàries

Arran de la RESOLUCIÓ SLT/3787/2021, de 23 de desembre, s’ha publicat la Instrucció 2/2021 que aclareix els tràmits i formularis a emplenar per expedients de regulació temporal d’ocupació per força major derivada de causes limitatives o impeditives.

En la referida instrucció ens trobem 3 supòsits diferents:

  • En el cas de tenir vigent un ERTO de força major per impediment o limitació d’activitat no cal presentar un nou expedient.
  • Les empreses i entitats que no tinguessin vigent un ERTO de força major per causes limitatives o impeditives poden tramitar-ne un de nou accedint a aquest enllaç.

En el cas d’empreses i entitats afectades per les causes limitatives o impeditives i que tinguin un codi d’activitat econòmica no referenciat en el desplegable de l’anterior tràmit, poden accedir a la sol·licitud corresponent en aquest enllaç.

  • En els supòsits en què les mesures de limitació o impediment d’activitat canviïn, les empreses i entitats hauran de presentar un formulari, sense que calgui presentar nova sol·licitud d’expedient, per a informar del canvi de la mesura que afecta l’activitat.

La sol·licitud per a informar del canvi de la mesura comportarà la necessitat d’informar-ho a les persones treballadores (o la seva representació legal a l’empresa), a Tresoreria General de la Seguretat Social i al SEPE.

La instrucció 2/2021 pot consultar-se en aquest enllaç.