En 2021 la falta de depósito de cuentas será sancionado

Ja està en el forn un nou canvi legal per a agilitar el procediment sancionador d’empreses que incompleixin obligació legal de dipòsit. Són més de 2 milions i actualment només es multa a 150 cada any.

L’efectivitat dels règims sancionadors s’està convertint en una veritable vacuna contra la insolvència de l’administració. La traçabilitat i el rastreig d’incomplidors ompliran les arques de l’Estat el que en l’actual pandèmia, amb els diners públics baixos pressió, és una prioritat.

Si ens coneix, sap que som extremadament cauts amb tot el que pot afectar la butxaca dels nostres clients, per això escometem aquesta anàlisi amb la voluntat de ser cristal·lins i directes. Anem allà.

Les dades o ingredients (per seguir amb el símil del forn) són clars i molt frescos:

  • • Hi ha més de dos milions d’empreses que incompleixen l’obligació imposada per la Llei de Societats de Capital, de les quals 253.110 mantenen algun tipus d’activitat i altres 1.830.689 estan inactives, encara que no per això tenen dret a eludir aquesta obligació, tal com indiquem en un comentari anterior.
  • • L’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) tan sols incoa 150 expedients a l’any.
  • Causes
  • Les causes d’aquesta situació també són clares, però “ja molt seques”, es remunten a molts anys enrere:
  • • La falta de recursos humans i econòmics de l’ICAC, l’activitat principal del qual és la supervisió de l’activitat dels auditors de comptes pel que destina una part mínima dels seus recursos disponibles a la supervisió d’aquesta altra atribució competencial.
  • • La manca d’Incentiu econòmic per a escometre amb “motivació” el seguiment i eventual sanció de les empreses incomplidores. L’esquema actual no aporta cap benefici a l’institut, ja que la recaptació obtinguda per les escasses sancions imposades no redunda en la millora dels seus comptes, sinó que s’ingressen en el Tresor Públic.
  • Solucions

Les solucions proposades,

formen part de la “nova cuina”, o millor dit agenda, de la vicepresidenta d’Assumptes Econòmic.

Nadia Calviño està preparant una reforma legal per a millorar els recursos destinats al seguiment i eventual sanció d’aquesta mena de comportaments, per una doble via:

  • • Reforçar a l’organisme que té encomanada aquesta atribució, l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC), i
  • • Implicar també en aquesta batalla a nous actors com l’Agència Tributària o el Col·legi de Registradors Mercantils.

El canvi legal que s’està cuinant permetrà afectar el balanç de l’ICAC la recaptació que l’organisme obtingui per les sancions imposades a les empreses que hagin incomplit la seva obligació legal de dipositar en el Registre Mercantil els seus comptes en el termini màxim d’un mes després de la seva aprovació, tal com estableix la Llei de Societats de Capital.

La nova operativa alliberarà l’ICAC de l’obligació d’assumir en primera persona el seguiment de les empreses i encomanarà aquesta funció als organismes que disposen de tota la informació: els registres mercantils. El pla del Govern, confirmen fonts oficials, es basa en la subscripció d’un conveni amb el Col·legi de Registradors Mercantils perquè siguin aquests els que s’encarreguin de la supervisió dels incompliments i la incoació dels expedients sancionadors, tasca per la qual està previst que rebin el 50% de la recaptació sancionadora.

La resta, l’altre 50% redundaria en els comptes de l’ICAC, si bé una part d’aquests recursos, entorn d’un 10%, s’abonaran a l’Agència Tributària perquè s’encarregui de la gestió de la recaptació d’aquestes sancions i de les reclamacions corresponents quan existeixin impagaments.

Sancions

Segons la Llei de Societats de Capital, l’incompliment de l’obligació legal de dipositar els comptes en el Registre implica multes que oscil·len entre els 1.200 i els 60.000 euros en el cas de les pimes, podent arribar a ser de 300.000 euros per a les societats que facturen més de sis milions d’euros.

Efectes

L’esglai que li donaran en 2021,

si forma part del col·lectiu d’incomplidors, serà proporcional als milions que es recaptaran per aquesta via. Tingui en compte que d’aplicar-se aquest règim de forma generalitzada i sabent que hi ha més de dos milions d’empreses incomplidores, els ingressos per a les arques públiques es comptarien per centenars de milions d’euros.

Amb aquest nou incentiu, Economia confia que ja en 2021 l’activitat sancionadora de l’ICAC es dupliqui i l’import de la recaptació surt-te dels 685.000 euros ingressats en 2019 per aquest concepte a una xifra de més d’1,1 milions “que es veurà incrementada en anys esdevenidors”

Incògnites

Què ocorrerà,

si a conseqüència d’una irregularitat formal el Registre no admet el dipòsit dels seus comptes, Seria lícit sancionar en aquests casos?

Per obtenir més informació podeu contactar amb: www.cudos-consultors-com

Tel: 973.450.555 Balaguer

Tel: 973 28 28 18 Lleida

Tel: 973 64 32 32 Vielha

Et pots subscriure al nostre butlletí de notícies.