Enviar un correu electrònic sense còpia oculta són 9.000 euros de multa

24/10/2022

La persona que presenta la denúncia exposa que una empresa, mitjançant correu electrònic enviat a una pluralitat de persones en data 24-11-2021, va exposar sense el seu consentiment, la seva adreça de correu electrònic a tercers.

Així es considera que l’empresa denunciada en remetre un correu electrònic de manera plural sense utilitzar la modalitat de còpia oculta, ha cedit les dades a tercers sense causa que el legitimi i per tant ha realitzat un tractament de les seves dades personals contrari a dret.

Després de la investigació, l’AEPD considera que l’empresa ha infringit dos articles del reglament 2016/679:

  1. El 5.1 f, el principi d’integritat i confidencialitat.
  2. El 32 en no adoptar les mesures de seguretat necessàries per garantir la protecció de les dades de caràcter personal dels seus clients, en no utilitzar la modalitat de còpia oculta a la remissió del correu electrònic.

Llegiu aquí la resolució.