En primer lloc, cal assenyalar que no és obligatori contractar una assegurança de vida quan se sol·licita una hipoteca. Però, clar, això no vol dir que no sigui aconsellable. Cada any, el risc cobert per aquestes assegurances, és a dir que ocorri una mort o invalidesa quan queda hipoteca per pagar, li ocorre a unes 2.500 persones.

Em compraré una casa és obligatori contractar una assegurança de vida?

Si això passa, la diferència entre tenir o no tenir una assegurança de vida és molt substancial. Si no tens assegurança de vida, a més del dolorós que és la situació, l’economia familiar es ressent notablement perquè en la llar deixen d’entrar els ingressos que generava la persona morta. En nombrosos casos, el sou d’una persona supervivent no dóna per a pagar el préstec i totes les despeses de la família. Si el que ha passat és que la teva parella ha quedat invàlida, llavors ja no pot treballar i percebrà una pensió pública.

Cada any, que ocorri una mort o invalidesa quan queda hipoteca per pagar, li ocorre a unes 2.500 persones

I si tinc contractat una assegurança de vida?

Si tens contractat una assegurança de vida, la situació és ben diferent. La companyia asseguradora s’encarrega de fer front al capital pendent de la hipoteca, amb el que la família pot afrontar molt millor la pèrdua dels ingressos de la persona morta o la reducció dels ingressos que aportava la persona que ha quedat invàlida. El deute desapareix.
És degut a aquesta circumstància, és a dir, al fet que existeix un menor risc d’impagament de les quotes de la hipoteca, per la qual cosa els bancs solen oferir unes millors condicions en el préstec a qui subscriu una pòlissa (per exemple, un diferencial sobre l’Euríbor més baix).

Quina és la normativa?

Com a consumidor cal conèixer que la normativa de regulació del mercat hipotecari (Reial decret 716/2009) no imposa l’obligació de contractar una assegurança de vida per a la concessió del crèdit (si et diuen això, és fals). No obstant l’anterior, el banc, fent ús del principi de llibertat d’empresa, sol oferir la concessió de préstecs en termes avantatjosos condicionats al compliment d’uns certs requisits. Un d’ells pot ser, precisament, que contractis una assegurança de vida.

Si vols tenir un preu concorde a les teves necessitats, et proposem emplenar aquest qüestionari que només et portarà un minut, rebràs informació ràpidament i el millor assessorament del nostre departament d’assegurances.

Calcula el preu de la teva assegurança AQUÍ

Per obtenir més informació podeu contactar amb: www.cudos-consultors-com

Tel: 973.450.555 Balaguer
Tel: 973 28 28 18 Lleida
Tel: 973 64 32 32 Vielha

Et pots subscriure al nostre butlletí de notícies.