El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana permet excepcionalment que aquests professionals realitzin una activitat pròpia dels serveis de prevenció i salut. La crisi sociosanitària ocasionada per la Covid-19 ha tingut una influència directa en la sentència dictada per la sala social del Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de la Comunitat Valenciana en un assumpte laboral que pretenia dilucidar la legalitat que els vigilants de seguretat prenguin la temperatura dels empleats d’una companyia.

Al final,

la resposta ha estat un rotund sí i el tribunal ha tingut molt clar la importància del context que envolta aquesta decisió. Segons indica la fallada, encara que la comesa no formi part de les funcions originals d’aquests treballadors, el seu objectiu és protegir a les persones i, excepcionalment, poden ocupar-se de realitzar aquesta operació.

“El control en l’accés al centre és una funció pròpia dels vigilants i en aquest cas aquesta tasca implica la introducció d’un criteri nou de restricció a aquest, que pel caràcter excepcional de les circumstàncies es projecta tant en la funció específicament contemplada en la norma de garantir la seguretat de les persones que es troben en el local, com en la més genèrica de contribuir i col·laborar en el pla específic de prevenció de riscos laborals enfront de la Covid-19, per la qual cosa entenem que la funció encomanada té en aquest moment ple encaix en les funcions legals, convencionals i contractuals atribuïdes als vigilants de seguretat”, explica la sentència.
En aquest conflicte col·lectiu, la Federació Valenciana Alternativa Sindical de Treballadors de Seguretat Privada va demandar a Ilunion Seguretat, empresa contractada per Carrefour, per atribuir als vigilants la tasca de prendre la temperatura als empleats d’aquests centres comercials. La primera indicava que aquesta mesura no estava justificada perquè excedia “l’àmbit funcional de l’activitat professional dels vigilants de seguretat”. No obstant això, Ilunion Seguretat mantenia la legitimitat de la decisió dins del context sanitari i d’acord amb les previsions de la Llei 5/2014 de Seguretat Privada i del conveni col·lectiu aplicable.

Javier Reyes,

advocat laboralista de Seca Magán, que ha defensat els interessos de Ilunion Seguretat, afirma que la resolució del TSJ és especialment clara i “és un alleujament, ja que respon a un debat complicat”. El tribunal, apunta el lletrat, “ha aplicat el dret situant-lo en el seu context i aquí, enfront de les terribles conseqüències de la pandèmia i la urgent necessitat d’obrir els comerços -exposant així a clients i treballadors-, ha validat legalment que siguin els vigilants de seguretat els que prenguin la temperatura dels treballadors i que les empreses no hagin de contractar personal sanitari per a fer-ho”.

El tribunal,

que especifica que aquest conflicte únicament se centren resoldre la capacitat que els vigilants de seguretat realitzin aquesta funció i no versa sobre la constitucionalitat de la presa de temperatura als treballadors per part de l’ocupadora, indica que “ens trobem davant una activitat pròpia dels serveis de prevenció i salut, la qual cosa sens dubte posa en qüestió el seu encàrrec al personal de seguretat i vigilància.
No obstant això, la resolució del present conflicte col·lectiu no pot abordar-se al marge del context social i sanitari que té lloc a partir del 14 de març de 2020, data en la qual el Consell de Ministres va aprovar el reial decret 463/2020, pel qual es declarava l’estat d’alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. I és precisament des d’aquesta situació excepcional des de la qual hem d’analitzar la mesura adoptada per l’empresa demandada”, destaca.
Via : Expansión

Per obtenir més informació podeu contactar amb: www.cudos-consultors-com

Tel: 973.450.555 Balaguer
Tel: 973 28 28 18 Lleida
Tel: 973 64 32 32 Vielha

Et pots subscriure al nostre butlletí de notícies.