Els treballadors agraris per compte d’altri en situació d’inactivitat podran diferir l’ingrés de quotes

Els treballadors del Sistema Especial per a Treballadors per compte d’altri Agraris que es trobin en situació d’inactivitat

podran diferir l’ingrés de les seves quotes dels mesos de gener a abril de 2019, tots dos inclosos. Segons la resolució publicada

aquest dissabte en el Boletín Oficial del Estado (BOE), l’únic requisit per a poder diferir aquestes quotes serà que hagin

realitzat un màxim de 50 jornades reals durant l’any passat.

Amb una sol·licitud prèvia davant la Tresoreria General de la Seguretat Social, a presentar abans del 12 de febrer, aquest

col·lectiu podrà diferir el termini reglamentari per a ingressar les seves quotes corresponents als quatre primers mesos de

l’any i ingressar-les des de juny a setembre, sense recàrrec ni interessos. Segons explica el Ministeri de Treball en un comunicat,

l’objectiu d’aquesta mesura és “pal·liar les dificultats” que puguin sorgir a aquests treballadors inactius en haver-se incrementat

les bases mínimes de cotització, com a conseqüència de l’augment del salari mínim, un índex al qual les bases estan referenciades.

Aquesta resolució determina que els treballadors agraris per compte d’altri en inactivitat puguin ingressar les seves cotitzacions

quan sigui efectiva la bonificació acordada pel Govern i inclosa en el reial decret que es troba actualment en tramitació en el

Congrés dels Diputats.

Els treballadors agraris per compte d’altri en situació d’inactivitat podran diferir l’ingrés de quotes

Per obtenir mes informació us informarem des del departament fiscal de:

www.cudos-consultors-com

Tel: 973 450 555