Els contractes de lloguer ja tindran un termini de set anys.

El Govern ha publicat en el BOE els canvis legals anunciats divendres passat (21/12/18) sobre el mercat del lloguer.

El més destacable és l’augment de la durada dels contractes, que passa d’un mínim de tres anys a cinc anys.

Els contractes que se signin demà ja estaran sotmesos a aquest nou termini, ja que és quan la norma entra

en vigor, segons estableix el BOE. El text legal especifica també que els contractes anteriors a l’entrada en

vigor de la norma estaran subjectes al règim jurídic previ, és a dir, seguiran amb contractes de tres anys.

També s’amplia el termini de la pròrroga tàcita d’un a tres anys.

El reial decret modifica així la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) i reverteix la reforma introduïda en 2013

pel Govern de Mariano Rajoy. El Govern limita a més les fiances a un màxim de dues mensualitats, i fixa que

les despeses de gestió immobiliària i formalització del contracte siguin a càrrec de l’amo quan aquest sigui una

persona jurídica.

Respecte al lloguer turístic, el Govern el treu de la LAU i passa a ser regulat per la normativa d’activitat turística

de cada comunitat autònoma. Es modifica, igualment, la llei de propietat horitzontal perquè les comunitats de veïns

puguin limitar aquest tipus de lloguers per majoria de tres cinquenes parts dels propietaris en comptes de per unanimitat,

tal com es requeria fins ara. També es preveu que es pugui exigir als propietaris que realitzin activitats turístiques una

major aportació a les despeses de la comunitat..

Els contractes de lloguer ja tindran un termini de set anys.

Per obtenir mes informació us informarem des del departament fiscal de:

www.cudos-consultors-com

Tel: 973 450 555