Així ho determina el Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de la Comunitat Valenciana en una recent sentència que dóna la raó a un lletrat enfront d’Hisenda. La resolució considera que la tauleta “és un instrument de treball per a un advocat, per ser necessari el seu maneig en vistes orals i actuacions pròpies de la professió”.

Els advocats poden deduir-se l'IVA de la compra d'una tauleta o un telèfon mòbil


La fallada aborda així mateix la deduïbilitat d’altres despeses reclamades pel lletrat. En concret, les factures de la llum i l’aigua, el mobiliari i les reformes en el despatx, a més dels tiquets de combustible i altres despeses relacionades amb l’ús de diversos vehicles.
A l’hora de determinar quins desemborsaments són deduïbles i quins no, l’article 95 de la Llei de l’IVA estableix una sèrie de limitacions. Segons la norma, els professionals no tenen dret a deduir-se les despeses que no tinguin relació directa i exclusiva amb l’activitat desenvolupada. En aquest sentit, el demandant va defensar que tant l’iPad com el telèfon mòbil eren d’ús professional.

Segons va argumentar,

la tauleta era necessària per al seu treball, ja que havia de manejar-la tant en les vistes orals en el jutjat com en una altra mena d’actuacions. D’altra banda, va aportar documents que demostraven que la línia del mòbil la deducció del qual havia rebutjat Hisenda estava contractada amb la tarifa Amb El teu Negoci Horari Oficina 35, per al que és necessari poder acreditar-se com a empresari o professional.
Els magistrats admeten també la deducció de les despeses d’aigua i llum sol·licitats pel lletrat perquè, malgrat constar un altre titular en el contracte, el demandant va demostrar que aquest era el seu pare mort, anterior titular de l’immoble en el qual té el despatx.

Finalment,

el tribunal rebutja la deducció del 100% de les factures relatives a unes obres de reparació en el seu habitatge, en la qual també disposava d’una oficina, i dels tiquets per combustible de diversos vehicles. Aplicant el criteri seguit en aquests casos, només accepta les despeses de la reforma en la proporció relativa a la superfície de l’habitatge habitual destinat a despatx. En concret, un 6%, aproximadament. Quant als cotxes, considera que no s’ha demostrat que els doni un ús professional exclusiu i només reconeix la deducció del 50% de l’IVA recollit en les factures.
Via Cinco Dias

Per obtenir a els meus informació podeu contactar amb el departament de: www.cudos-consultors-com

Tel: 973.450.555 Balaguer

Tel: 973 28 28 18 Lleida

Et pots subscriure al nostre butlletí de notícies aquí

Els advocats poden deduir-se l'IVA de la compra d'una tauleta o un telèfon mòbil