El tribunal suprem talla el pas a la devolució massiva del pagament de plusvàlues quan derivi de liquidacions fermes.

El tribunal suprem talla el pas a la devolució de plusvàlues.

La Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Suprem ha dictat la Sentència número 435 de 18 de maig de 2020 mitjançant la qual deixa clar que la nul·litat de les liquidacions fermes de plusvàlua en els supòsits d’inexistència d’increment del valor dels terrenys, sentada per la Sentència del Tribunal Constitucional d’11 de maig de 2017, no pot emparar la devolució automàtica de l’import pagat al marge de la previa declaració de nul·litat de ple dret d’aquestes liquidacions o del recurs extraordinari de revisió de l’article 244.1 de la LGT.


Amb aquesta Sentència del TS de 18 de maig de 2020 resta tancada la qüestió suscitada des de la STC d’11 de maig de 2017, sobre si la nul·litat declarada a la mateixa en els casos d’inexistència d’increment de valor dels terrenys, afecta a tots els pagaments anteriors i posteriors de liquidacions fermes, quedant establert que només són revisables i viables les devolucions dels ingressos o pagaments en la correlativa liquidació dels quals conflueixi alguna de les causes de nul·litat de l’article 217.1 de la LGT, o be que siguin susceptibles de recurs extraordinari de revisió d’acord amb les circumstàncies taxades a l’article 244.1 de la LGT.

Per obtenir a els meus informació podeu contactar amb el departament Jurídic de: www.cudos-consultors-com

Tel: 973.450.555 Balaguer

Tel: 973 28 28 18 Lleida

Et pots subscriure al nostre butlletí de notícies aquí