El Tribunal Constitucional declara nul el càlcul de la plusvàlua municipal
  • • Fins ara la justícia havia limitat el cobrament quan hi havia pèrdues en la venda
  • • La sentència compta amb dos vots discrepants del Ple i un concurrent
  • • La decisió no contempla efecte retroactiu en liquidacions passades

El Tribunal Constitucional declara nul i inconstitucional el mètode objectiu de determinació de la base imposable de l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, conegut com la plusvàlua municipal. Fins ara la justícia havia rebutjat el pagament quan es produïa la venda d’un immoble amb pèrdues.

La plusvàlua municipal, l’impost que paguen els ciutadans als ajuntaments per vendre o transmetre un immoble o finca, sempre ha estat en l’ull de l’huracà de la justícia. El Tribunal Suprem, i el mateix Constitucional, ja havia limitat el seu cobrament quan l’operació de venda suposaven pèrdues per a l’antic propietari o es menjava gairebé tots els guanys. El Tribunal Constitucional ha donat avui el tir de gràcia.

La sentència, de la qual ha estat ponent el magistrat Ricardo Enríquez, considera que són inconstitucionals i nul·les parts de la Llei reguladora de les hisendes locals (articles 107.1, segon paràgraf, 107.2. A i 107.4) que fa referència al càlcul de la base imposable. El tribunal diu que el mètode emprat sempre estableix un valor dels terrenys durant el període de la imposició, amb independència que hagi existit aquest increment i de la quantia real d’aquest increment. En la pràctica suposava, que encara que es vengués l’immoble a pèrdues, al contribuent li toca pagar. Després de la decisió els ajuntaments han de deixar d’aplicar aquest impost. Ara és a la mà del Govern, adaptar la norma a la decisió del Constitucional o suprimir de la Llei d’Hisendes Locals les referències a la Plusvàlua municipal.

No hi haurà efectes retroactius

A més,

el Constitucional declara la intangibilitat de les situacions fermes existents abans de la data de l’aprovació de la sentència, que implica que no hi haurà retroactivitat per a les liquidacions prèvies d’aquest impost.

Via: El Economista.

Per a obtenir més informació podeu contactar amb el departament Jurídic de: www.cudos-consultors-com

Tel: 973 450 555 Balaguer

Tel: 973 282 818 Lleida

Et pots subscriure al nostre butlletí de notícies aquí