El TJUE contradiu al Suprem i diu que les empreses han de computar diàriament les hores de treball

L’Advocat general de la Unió Europea va contradir ahir les últimes sentències del Tribunal Suprem espanyol que

eximien a les empreses de l’obligatorietat de registrar diàriament la jornada laboral dels seus treballadors.

En les seves conclusions sobre una qüestió plantejada per l’Audiència Nacional al Tribunal de Justícia Europeu

(TJUE), arran d’un conflicte entre CCOO i Deutsche Bank a Espanya, l’advocat de la UE proposa al Tribunal europeu

que declari que les empreses a Espanya tenen l’obligació d’implantar un sistema de còmput de la jornada laboral efectiva.

Per a l’advocat general comunitari la carta social europea i la directiva 2003/88 imposen a les empreses aquesta

obligació. En la seva opinió, “sense un sistema de còmput de temps de treball no existeix cap garantia que es respectin

efectivament els límits temporals establerts” en la llei. A més, la inexistència d’aquest control “fa que sigui molt més

difícil per al treballador obtenir la defensa judicial dels seus drets (…) lloc que se li priva d’un primer indici probatori

essencial”. Encara que el text conegut ahir admet que cada Estat membre ha de determinar la forma i la manera de

çcompliment d’aquesta obligació.

No obstant això.

Aquestes conclusions de l’advocat general no són vinculants, per la qual cosa encara caldrà esperar algunes setmanes

per a conèixer si la sentència del TJUE confirma aquesta nova obligatorietat de les empreses. En general les consideracions

de l’advocat general solen ser preses en compte pel tribunal europeu. A més, diversos experts consultats per aquest diari

coincideixen que tot apunta al fet que, en aquest cas, el TJUE ratificarà l’obligació de les empreses de registrar la jornada.

Aquesta futura decisió judicial obligaria el Suprem a fer una rectificació de la seva doctrina i al Govern espanyol a legislar

també en aquest sentit. Però aquest mandat, si arriba a produir-se, no suposarà una sorpresa per a l’Executiu de Pedro Sánchez

que, des que va arribar al Govern, ha inclòs entre les seves propostes obligar a les empreses al fet que regulin el temps de treball.

De fet.

El PSOE ja va promoure en el Congrés una proposició de llei que recollia aquesta iniciativa. I, una vegada en el Govern, ha arribat

a pactar amb els sindicats un text articulat en el qual es modificaven quatre articles de l’Estatut dels Treballadors (4, 12, 34 i 35) i

un altre article més de la Llei d’Infraccions i Sancions en l’Ordre Social per a regular aquest registre obligatori. Aquest text, molt

estricte amb les obligacions i les sancions per a les empreses va ser rebutjat de ple per les organitzacions empresarials.

Per això, les fonts consultades apunten que des del Govern han optat per una tercera via per a dur a terme aquesta regulació.

Es tractaria d’incloure una esmena transaccional en el projecte de llei de reforma de la subcontractació –coneguda com la reforma

de l’article 42–. Aquesta esmena podria remetre l’obligació de les empreses de regular el registre horari de la jornada i l’accés dels

treballadors al seu lloc de treball al qual s’estableixi en els convenis col·lectius.

Depenent de la redacció final d’aquesta esmena, l’obligació de negociar com es computa el temps de treball podria fins i tot situar-se

entre les matèries obligatòries que ha d’incloure un conveni. Fonts patronals asseguraven ahir que “una regulació així, que passada

per la negociació col·lectiva, ens semblaria raonable”.

El TJUE contradiu al Suprem i diu que les empreses han de computar diàriament les hores de treball

Per obtenir mes informació us informarem des del departament jurídic de:

www.cudos-consultors-com

Tel: 973 450 555

S