El passat 17 de març es va publicar en el BOE el reial decret 159/2021, de 16 de març, pel qual es regulen els serveis d'auxili en les vies públiques.

El reial decret té com a objectiu establir les condicions en les quals han de realitzar les seves funcions els serveis d’auxili en vies públiques que acudeixin al lloc d’un accident o avaria.

Aquests són alguns aspectes destacats:

En la nova norma s’estableixen les característiques generals que han de respectar-se mentre es duguin a terme les tasques pròpies de les operacions d’auxili en vies públiques, amb les condicions de circulació dels vehicles i el seu equipament i senyalització.

Així mateix, s’introdueix la novetat de l’obligació de comunicar la immobilització o accident d’un vehicle per mitjans telemàtics.

Finalment, es crea el Registre Estatal d’Auxili en Vies Públiques (REAV) a fi d’aportar una major certesa i seguretat a l’hora de realitzar les operacions pròpies de l’auxili en vies públiques. Això implica que la retirada de les vies i, en el seu cas, el trasllat d’un vehicle accidentat o avariat només podrà realitzar-se per un altre específicament destinat a la fi del servei d’auxili en via pública i que estigui inscrit en el Registre Estatal d’Auxili en Vies Públiques (REAV) de l’organisme autònom Prefectura Central de Trànsit (excepte causes excepcionals).

El reial decret entrarà en vigor l’1 de juliol de 2021, excepte el que s’estableix en l’apartat tres de la disposició final segona, que fa referència a la modificació del Reglament General de Vehicles aprovat per Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, i per la qual es completa la incorporació al dret intern de la Directiva (UE) 2015/719, que entra en vigor l’endemà al de la seva publicació en el BOE.

Podeu accedir al reial decret aquí.

Via: Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya

Per obtenir més informació podeu contactar amb: www.cudos-consultors-com

Tel: 973.450.555 Balaguer

Tel: 973 28 28 18 Lleida

Tel: 973 64 32 32 Vielha

Et pots subscriure al nostre butlletí de notícies.